Nieuws - 18 oktober 2007

Dijkhuizen: Geen zorgen over universiteit

Medewerkers en studenten hoeven zich niet ongerust te maken over de toekomst van de universiteit. Dat zegt bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen. Hij reageert op zorgen van medezeggenschapsraden.
De Studentenraad en de Gezamenlijke Vergadering van personeel en studenten, zijn bang dat de universiteit verdrinkt in het uitdijende Wageningen UR, en dat de academische cultuur van de universiteit in het geding komt door een toenemende aandacht voor financiële kwesties.

‘Het is zonde dat hierover ongerustheid bestaat, en volgens mij is die zorg in het geheel niet terecht’, zegt Dijkhuizen. ‘De universiteit staat er uitstekend voor. Ik zal die positie dan ook met hand en tand verdedigen zo lang als ik hier zit.’
Volgens Dijkhuizen wil de raad van bestuur die eigen positie van universiteit, instituten en hogeschool zo goed mogelijk bewaren. ‘Dat is juist ons sterke punt: van fundamenteel tot toegepast, en omgekeerd. We zouden wel gek zijn als we dat niet zouden koesteren. Natuurlijk is het balanceren tussen samenwerking en de eigenheid bewaren, maar ik vind dat we daar goed in slagen.’
Dijkhuizen wil de komende jaren gebruiken om te onderzoeken welke modellen voor samenwerking het beste werken. ‘Bij de Environmental Sciences Group zijn universitaire groepen en onderzoekers van Alterra samen ondergebracht in centra. Bij de Social Sciences Group kiest men juist voor een veel vrijblijvender model, waarbij onderzoekers al dan niet het initiatief nemen om samen te werken. Bij de laatste visitatie van het LEI was daar trouwens kritiek op. De commissie vindt dat het LEI kansen laat lopen door niet nauwer samen te werken met de mensen van de universiteit. Wij moeten blijven evalueren wat werkt en wat niet.’
Volgens Dijkhuizen is de klacht dat het aan de universiteit steeds vaker over geld gaat, niet specifiek voor Wageningen. ‘Dat is aan andere universiteiten net zo. De samenleving heeft nu eenmaal niet onbeperkt geld over voor onderwijs en onderzoek. De middelen zijn altijd schaars. Het heeft niet zoveel zin je daartegen te verzetten. Zo’n grote maatschappelijke trend houden wij niet tegen. Wij kunnen beter proberen slimmer te zijn dan de rest.’
Toen Ruud Huirne opstapte als directeur van de Animal Sciences Group gingen er geruchten dat de kenniseenheid zou gaan fuseren met Plant. ‘Zo’n plan is nooit door ons besproken. Natuurlijk zijn de kenniseenheden niet in steen gehouwen. De afgelopen tijd zijn klimaat en genomics enorm opgekomen. Er komt wellicht een moment dat zulke ontwikkelingen gevolgen hebben voor de optimale organisatiestructuur. Maar mijn uitgangspunt is, dat de structuur de inhoud volgt, en niet andersom. Zoals het nu draait, draait het goed. Aan een winnend team moet je niet te veel sleutelen. Ik lig niet wakker van organisatiestructuren. Mij houdt bezig of we wel goed voorbereid zijn op de maatschappelijke vragen van over vijf jaar.’