Nieuws - 1 januari 1970

Dijkhuizen? De nieuwe website zwijgt

In december is het zover. Dan komt er een geheel vernieuwde website voor Wageningen UR. Onderdeel daarvan is een verbeterde telefoongids (www.wur.nl/wewur), waarin je ook kan zoeken op trefwoord of expertise. Even proberen.

Eens kijken, malaria. Geen resultaat? Mister Malaria, Willem Takken, staat kennelijk nog niet in de database. Uien dan, ha, dat werkt. Uiendeskundige Chris Kik van het centrum voor genetische bronnen met foto en publicatielijst verschijnt op het scherm. Nog eens, spiritualiteit. Geheid Weeda. Toch niet. Otter dan? Nee, geen Jansman. Paling, geen Dekker, Fenologie, geen Arnold van Vliet. Koeien, helemaal niemand?!
Andersom dan. Gewoon de naam invullen. Eerst maar een paar beroemde hoogleraren. Frans Kok, staat niet op de kaart. Jan Douwe van der Ploeg wel, Kees de Hoog niet, Pierre de Wit wel - met foto zelfs - , Rudy Rabbinge niet. Dat valt niet mee. Eens kijken bij de topbestuurders. Opperbaas Aalt Dijkhuizen. De website zwijgt. Kersvers collegelid Tijs Breukink, ook geen reactie. Oud-rector Bert Speelman? Nee hoor. De nieuwe rector, Martin Kropff, dan. Jawel, gelukkig. Jammer is wel dat hij slechts 'gewoon hoogleraar' heet.
Hoe zit dat Kristel Klein, projectleider van de nieuwe site? 'Inderdaad, nog niet iedereen zit er in. Mensen moeten zelf een formulier invullen, en dat heeft nog niet iedereen gedaan. Ik zie trouwens een paar mensen die jij noemt wel op mijn scherm. Dat komt omdat zij hebben aangegeven dat ze niet via internet zichtbaar willen zijn, maar wel intern. Maar als je echt wilt weten hoe het zit moet je bij Frank Bakema zijn, die gaat erover.'
Meneer Bakema, komt het wel goed met het nieuwe telefoongidsje? 'Ik denk dat de datum 1 december te ambitieus is. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we@wur de telefoongids gaat vervangen, maar op dit moment is nog maar vijftig procent gevuld. Dat is weinig. Vooral bij de universiteit hebben veel mensen zich nog niet aangemeld. Dus dat je veel hoogleraren niet kunt vinden, verbaast mij niet. Het oude gidsje blijft nog online tot minstens tachtig procent van de mensen er in staat. Dat zal niet op 1 december zijn, maar in de loop van volgend jaar denk ik.'
Gelukkig, mevrouw Klein, geen halfbakken zoekfunctie op de nieuwe site. Toch? 'Nou, ik weet niet anders dan dat we in december starten met we@wur op de site. Dat kan technisch niet anders. Wacht, ik vraag Frank er even bij.' Klein even later: 'We zijn eruit. Per december is we@wur voor de buitenwereld dé manier om mensen binnen Wageningen te zoeken. Of we intern een ander zoekmechanisme houden, weten we niet. Nee, het is niet perfect, laten we hopen dat iedereen zich alsnog snel registreert.' / KV