Nieuws - 7 april 2020

Digitale examens lastige opgave voor docenten

tekst:
Albert Sikkema

Wageningse docenten ervaren weinig problemen met het aanbieden van online onderwijs, maar hebben wel hulp nodig bij het opzetten van digitale examens.

©Sandra Sikkema

Dat blijkt uit een enquête van de afdeling Education & Student Affairs onder vakcoördinatoren. WUR voerde vorige maand, direct nadat de universiteit vanwege de coronacrisis moest overschakelen op online onderwijs, een enquête uit onder docenten die een vak coördineren in periode 5. Van de ongeveer driehonderd coördinatoren reageerden er 177. Uit die peiling blijkt dat ruim driekwart van de docenten op tijd met hun online vak is begonnen, terwijl ruim 20 procent vertraging had. Slechts twee vakken zijn geannuleerd, blijkt uit de enquête.

Thuis gemaakt
Hoe zijn de coördinatoren daarin geslaagd? Zestig procent van de docenten maakt gebruik van online colleges van vorig jaar, terwijl ruim de helft online colleges inzet die nieuw zijn opgenomen op de campus. Nog eens 40 procent van de docenten zet video’s in die ze thuis hebben opgenomen. Meer dan de helft van de coördinatoren gebruikt Brightspace en Skype om live de lesstof te bespreken met hun studenten.

De meeste docenten lijken geen problemen te hebben met het aanbieden van online onderwijs. Wel heeft ruim 30 procent van de docenten hulp nodig bij het gebruik van Zoom om met de studenten te chatten. Maar de grootste vraag van de coördinatoren is hoe ze straks examen moeten afnemen. Zestig procent van de respondenten heeft ondersteuning nodig bij het ontwikkelen van digitale examens, blijkt uit de peiling. Die ondersteuning wordt nu gegeven, zegt Ulrike Wild, programmadirecteur online onderwijs bij WUR.

Geen belemmeringen
Of het digitale onderwijs op dit moment aan alle leerdoelen beantwoordt, is nog de vraag. Minder dan 20 procent van de coördinatoren kan de leerstof ‘volledig’ omzetten in online onderwijs, terwijl 40 procent de lesstof ‘grotendeels’ kan omzetten. Toch is er ook een grote groep docenten (bijna 40 procent) die de lesstof maar ‘deels’ of ‘beperkt’ kan omzetten en een kleine groep (5 procent) die het niet kan omzetten. Mogelijk gaat de snelle omschakeling naar digitaal dus ten koste van de onderwijskwaliteit.

Toch lijkt de snelle omschakeling naar digitaal onderwijs niet tot grote problemen te leiden bij de docenten. Bijna de helft van de coördinatoren ervaart weleens problemen om thuis verbinding te leggen met Skype for Business en 30 procent heeft weleens problemen om een online college op te starten. Maar ruim 80 procent van de coördinatoren zegt dat ze geen belemmeringen ervaart bij het online onderwijs vanuit huis. 

Deel jouw ervaringen met online onderwijs met ons via resource@wur.nl of via social media: Instagram Resource_wur of Facebook WUR.Resource.