Nieuws - 12 september 2012

Dierwetenschappers willen niet kiezen tussen intensief en duurzaam

Moet de Nederlandse veehouderij intensiever of duurzamer? De Animal Sciences Group (ASG) heeft geen behoefte om daar een keuze in te maken.

MegastalDebatUden080Def.jpg
‘Wij concentreren ons op het doen van onderzoek dat ingaat op de maatschappelijke vragen', zegt Martin Scholten, directeur van ASG. ‘Die vragen gaan van een optimale resource efficiency, dus meer productie met minder grondstoffen, tot maatschappelijke eisen en wensen op het gebied van beter leven, biologische houderijsystemen, weidegang en antibiotica-vrije dierhouderij.'
Scholten reageert op de vraag van Stichting Natuur & Milieu en De Hoeve, ketenregisseur van duurzaam varkensvlees, naar de positie van de Wageningse dierwetenschappers. Het eenzijdige pleidooi van bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen voor intensivering van de landbouw kreeg wel een weerwoord van Wageningse plantenwetenschappers, stellen Natuur & Milieu en De Hoeve, maar niet van dierwetenschappers. ‘Volgt het dierlijk onderzoek de intensiveringsfocus van Dijkhuizen of is ze partner voor verduurzamen vanuit een breder perspectief?'
Scholten vindt die keuze tussen intensief en duurzaam niet zinnig. ‘Wij appelleren aan een zorgvuldige veehouderij die zorgt voor een duurzame voedselvoorziening, die gezond en veilig is; die het dier centraal stelt, zonder overlast voor de omgeving en verdienstelijk voor alle ketenspelers. Of dat nu een zorgvuldige intensivering vanuit het mondiale perspectief is, of een toekomstbestendige aanpassing aan specifieke omstandigheden, maakt niet uit. De ervaring leert me dat die beide ontwikkelingen om vergelijkbare inzichten vragen; en daar richten we ons onderzoek dan ook op.'