Nieuws - 1 januari 1970

Dierwetenschappers boos op Korthals

Veel Wageningse dierwetenschappers zijn in hun wiek geschoten door uitspraken van hoogleraar filosofie prof. Michiel Korthals. Die stelde in een interview met De Gelderlander dat het 'vrij slecht' gesteld is met de ethische kennis van Wageningse onderzoekers, en dat er 'veel te veel proefdieren worden gebruikt'.

Korthals is lid van een ethische commissie die voor de Europese Unie onderzoeksvoorstellen toetst. Hij baseert zijn uitspraken op zijn ervaringen in die commissie. 'Er komen ook regelmatig Wageningse voorstellen voorbij. Ik heb de indruk dat die steeds slechter in elkaar zitten als het gaat om de ethische aspecten.'
Korthals ziet bijvoorbeeld dat het aantal dieren dat gebruikt wordt in een proef niet nauwkeurig wordt onderbouwd. 'Laatst lag er een voorstel waarin stond dat er tweeduizend tot vierduizend koeien nodig waren. Die marge is echt veel te groot. Dat stelt mij teleur. Als je pretendeert het beste onderzoek te doen, moet je ook op dit terrein het beste werk leveren. Amerikaanse en Canadese universiteiten waar Wageningen zich aan spiegelt, zoals Cornell, doen dat wel. Die besteden, onder druk van de publieke opinie, veel aandacht aan de ethische verantwoording van hun onderzoek. Terwijl de Wageningse standaard op zijn best dezelfde blijft, en in mijn waarneming zelfs achteruit gaat.'
Prof. Ruud Huirne, algemeen directeur van de Animal Sciences Group, is verbolgen over het interview. 'Korthals suggereert dat mensen die hier met dierproeven bezig zijn, maar wat aanrommelen. Dat is echt niet zo. Wij houden ons aan alle wettelijke eisen. Elke proef moeten we uitgebreid onderbouwen. Ik merk juist een groot bewustzijn bij onze medewerkers.' Volgens Huirne worden de normen steeds strenger, en besteden zijn onderzoekers juist meer aandacht aan de ethische kanten van hun werk.
Korthals: ' Ik heb ook begrepen dat sommige mensen boos zijn. Zij moeten wel begrijpen dat ik het niet over hun dagelijks werk heb, maar over de manier waarop de proeven verantwoord worden in de EU-voorstellen die ik krijg. Het probleem is dat ik geen concrete voorbeelden kan beschrijven, omdat de commissie vertrouwelijk werkt. Ik heb me afgevraagd of ik dit moest zeggen. Maar ik vind dat ik dit mag zeggen. Het gaat er niet om dat je geen dierproeven mag doen. Het gaat er om dat je over de consequenties nadenkt. Ethiek helpt je om de goede vragen te stellen. Ik denk dat de geringe aandacht voor ethische implicaties van onderzoek komt door de geringe aandacht voor ethiek in het onderwijs. In de Bachelorsopleiding dierwetenschappen zit bijvoorbeeld geen cursus ethiek.'
Volgens Huirne is de kritiek van Korthals 'aantoonbaar onjuist'. In verschillende vakken leren studenten dierwetenschappen nadenken over ethische vraagstukken. 'Omdat het echt zo ver bezijden de waarheid is, halen veel mensen bij ons de schouders op over de kritiek.' / KV