Nieuws - 9 oktober 2014

Dierrechten

Begin 2015 schaft de EU de melkquota af. Men vreest voor een enorme melkproductietoename. Het platteland bruist ook van stallenbouw en de druk op grond neemt toe.

Om de mesthoop een beetje onder controle te houden denkt de overheid aan dierrechten. Een melkveehouder moet dierrechten kopen en de hoeveelheid te kopen rechten hangt af van de hoeveelheid grond die hij ter beschikking heeft. Zo wordt de melkveehouderij ietwat grondgebonden en dat is goed voor alles: voor de markt, voor het milieu, voor het klimaat enz.

Ik ben daar een warm voorstander van. Een dier heeft recht op een stukje grond. En niet alleen op grond, een dier heeft nog veel meer rechten. Helaas zijn dierrechten nog geen dierenrechten zoals je ook mensenrechten hebt.

Ik word nog warmer als we de dierrechten uitbreiden tot dierenrechten. Mensen hebben vrijheid van meningsuiting. Daar hebben dieren ook recht op. Oke, ze hebben virtueel een stukje grond maar ze kunnen zich nog niet uiten. Koeien zijn geĆ«volueerd op de grasvlakte. Alles aan een koe is afgestemd op grazen: haar gebit, het gecompliceerde magenstelsel, het kuddegedrag, de zorg voor het kalf enzovoorts. Een koe uit zich door te grazen en een kip door te scharrelen en een varken door te wroeten. In de huidige veehouderij hebben we wetenschappelijk bewezen dat de vrije meningsuiting van dieren te duur en niet klimaatvriendelijk is en zeker ook niet bijdraagt aan het voeden van de groeiende wereldbevolking. 

Zo ontkrachten we de evolutie en negeren we natuurlijke systemen. Wij mensen en vooral wij wetenschappers weten het beter. Dieren komen niet op voor hun rechten. Dat moeten wij voor ze doen. Dierenrechten zijn mensenplichten. Voor mij geen plofkip, knalvarken en kaboemkoe. Dat zijn misdaden tegen de dierheid en dus indirect de mensheid.