Nieuws - 29 november 2007

Diermanagement grote trekker op open dag VHL

De open dag van Van Hall Larenstein in Leeuwarden trok zaterdag 25 november 967 bezoekers. Met dat aantal zat de hogeschool net iets onder het gemiddelde van de afgelopen jaren.
Een kwart van de scholieren was op Diermanagement afgekomen, al sinds jaren de populairste opleiding in Leeuwarden. De lichting eerstejaars zal ook komend studiejaar weer in aantal toenemen.
Ook onder de 26 buitenlandse - veelal Duitse - scholieren was de belangstelling voor Diermanagement het grootst. Een kandidaat uit Konstanz had zelfs het vliegtuig genomen om zich in Leeuwarden te laten voorlichten. De studierichting Life Sciences zit weer in de lift, bleek uit de aanmeldingen, hoewel de dit jaar gestarte deelopleiding Petrochemie en offshore nog aan bekendheid lijkt te moeten winnen. De inschrijvingen voor Milieukunde en Kust- en zeemanagement zijn stabiel, vergelijkbaar met de instroom van de voorgaande jaren. De afkalvende belangstelling voor de landbouwstudies zet door.