Nieuws - 9 oktober 2008

Dierenwelzijn kan brug naar burger zijn

De ene gemeente richt zich in haar die­renwelzijnsbeleid op de ganzenoverlast, de andere op hondenuitlaatstroken of cir­cussen. En allemaal moeten ze de nood­opvang voor dieren goed organiseren. Toch wordt er geen kennis uitgewisseld.
Dr. Hans Hopster, lector Welzijn van dieren bij Van Hall Larenstein, wil dat veranderen.Samen met de Dierenbescherming organiseert zijn lectoraat op donderdag 9 oktober een conferentie over gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid. ‘Op lokaal niveau worden nu veel mogelijkheden voor dierenwelzijnsbeleid niet benut’, is de boodschap van Hopster. ‘Dieren staan dicht bij de burger en de gemeentes willen dat ook. Een prachtkans dus om dat via gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid te realiseren.’ Als voorbeelden noemt Hopster beleid voor schuilstallen voor hobbydieren en de regeling agressieve dieren, waar gemeenten verantwoordelijk voor worden. ‘Zo kun je veel beter maatwerk leveren, uitgaande van de lokale situatie’, zegt Hopster.
Hij hoopt dan ook dat tijdens de conferentie met wethouders en lokale ambtenaren, het startsein klinkt voor een gezamenlijk platform. ‘Het werkveld zit dan bij elkaar rond onderwerpen waarin het ­groene onderwijs best iets zou kunnen betekenen. Hbo-studenten en -docenten kunnen ambtenaren ondersteunen die lokaal beleid willen ontwikkelen’, vertelt Hopster.