Nieuws - 30 november 2006

Dierenwelzijn

‘Nederland loopt al voorop met dierwelzijn.’ Volgens weekblad Intermediair is dit één van de ‘vijf onwaarheden van minister Veerman’. Met die onwaarheden houdt de minister ‘de laagwaardige, krimpende vleessector in stand ten koste van honderden miljoenen dieren per jaar’, aldus het grootste weekblad voor hoger opgeleiden. Dat dierenwelzijn niet hoog op de Haagse agenda staat wordt volgens het blad geïllustreerd door het feit dat de minister in drie jaar tijd meer dan honderd dierenwelzijnsregels schrapte.
Gepensioneerd etholoog dr. Gerrit van Putten van het voormalige Instituut van Veeteeltkundig Onderzoek (IVO), een voorloper van de Animal Sciences Group, wordt opgevoerd als één van de klokkenluiders die een onthutsend beeld schetsen van een ministerie ‘laverend tussen windowdressing, lethargie en het moedwillig frustreren van alternatieven voor beter dierenwelzijn’. Van Putten, die onderzoek deed naar de misstanden in de bioindustrie, zegt in Intermediair dat hij twee keer een spreekverbod kreeg opgelegd. ‘Eerst vanwege een film die ik maakte over misstanden in de industrie, voor intern gebruik. Ik werd ontboden in Den Haag. De secretaris-generaal sprak vermanende woorden: dit komt de minister niet uit.’ Het tweede spreekverbod kreeg hij na zijn voorstel om stallen te toetsen en te voorzien van een keurmerk. ‘Den Haag concludeerde snel dat het te veel geld kost en verbood mij er over te spreken.’
Ook dierenwelzijnsspecialist dr. Hans Hopster, volgens Intermediair van ‘de niet onafhankelijke Animal Sciences Group van Wageningen UR’, wordt in het stuk opgevoerd. Dat Nederland nu netjes de Europese huisvestingsrichtlijnen naleeft is volgens hem ‘geen reden om genoegzaam te navelstaren’. Zo scoort Nederland slecht bij het beschikbaar stellen van afleidingsmateriaal aan varkens. ‘Onze varkenshouders hangen in een kale stal een stukje fietsketting om op te kauwen.’