Nieuws - 30 augustus 2007

Dierenpartij mag adviezen dierproeven inzien

Wageningen UR moet de Partij voor de Dieren inzage geven in de adviezen van de Dierexperimentencommissie (DEC). De Amsterdamse bestuursrechter oordeelde 24 augustus dat de adviezen vallen onder de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).
De Partij voor de Dieren vroeg Wageningen UR begin dit jaar inzage in de eerste vijf adviezen uit 2005 van de DEC. Dat werd geweigerd, met als argument dat de stukken geen bestuurlijke aangelegenheid zijn, maar uitsluitend betrekking hebben op wetenschappelijk onderzoek.
De rechter vindt de adviezen wel documenten die bij een bestuurlijke aangelegenheid horen. Ze vloeien namelijk rechtstreeks voort uit de wettelijke verplichtingen van de universiteit als vergunninghouder voor het doen van dierexperimenten.
De uitspraak betekent niet dat Wageningen UR de adviezen nu meteen moet vrijgeven. Juristen van de raad van bestuur bestuderen de uitspraak en bekijken hoe het verzoek tot openbaarmaking te beoordelen. Daarnaast overweegt Wageningen UR tegen de uitspraak in beroep te gaan.