Nieuws - 14 november 2011

'Dieren doden schaadt hun welzijn'

Ook als je een dier pijnloos en snel doodt, tast je zijn welzijn aan. Dit betoogt ethica dr. Tatjana Visak op het Studium Generale 'Doden van dieren' van het Lectoraat Dierenwelzijn op 16 november bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Visak is er een van de vier sprekers.

Wat is er erg aan de dood? Schaden we dieren door ze te doden? Visak heeft het over de dood als zodanig, niet over de dodingsmethoden. Visak: "Sommige mensen vinden de dood van een dier minder erg, omdat het geen besef van dood en leven heeft en in het hier en nu leeft." Ze plaatst hierbij kanttekeningen. "Want dit impliceert dat voor een baby of een demente bejaarde doodgaan ook niet erg is, omdat zij evenmin weet hebben van de toekomst." Als ethica ziet Visak de dood als het uitsluiten van toekomstig welzijn. 'Als je dus een dier doodt ontneem je het de kans op een goed leven en het welzijn dat het anders zou kunnen hebben gehad." Vanuit deze visie zet Visak vraagtekens bij de diervriendelijke veehouderij. "Natuurlijk is een goed leven beter voor een dier dan een slecht leven. Maar waarom mag je ze na een goed leven dan wel doden? Die morele rechtvaardiging heeft niemand mij nog kunnen geven."
 Elsbeth Stassen, hoogleraar Dierwetenschappen aan Wageningen UR, vertelt over de maatschappelijke acceptatie van het doden van dieren. Volgens Stassen blijkt uit onderzoek dat een overgrote meerderheid van de Nederlanders vindt dat ook dieren recht op leven hebben. Er zijn wettelijke voorwaarden waaronder dieren in Nederland gedood mogen worden: voor productiedoeleinden (vlees) of wanneer ze een gevaar voor de volksgezondheid zijn. Maar ook bij bestrijding van dierziekten (zoals bijvoorbeeld mond- en klauwzeer) en als ze uitzichtloos lijden. De wet omschrijft ook hoe dieren moeten worden gedood, namelijk snel en pijnloos, door een vakbekwaam persoon. Toch blijft er ook in de nieuwe Wet Dieren die in 2013 van kracht wordt een grijs gebied, betoogt Stassen. "In de wet staat bijvoorbeeld dat mensen dieren zorg moeten geven. Als ze dit niet doen kan een op zich behandelbare aandoening uitzichtloos lijden tot gevolg hebben. En is het moreel acceptabel dat we "overbodige" gezelschapsdieren zoals pasgeboren kittens doden?"
Bert Lambooij van Livestock Research van Wageningen UR gaat in op de methoden die er zijn om dieren te doden. Die discussie is actueel nu het ministerie momenteel met de vleessector overlegt op welke wijze niet-levensvatbare jonge biggetjes op varkenshouderijen gedood kunnen worden.
Studium Generale 'Doden van dieren' op woensdag 16 november in het Auditorium van VHL, Agora 1 in Leeuwarden. Van 13.15-15.15, entree gratis.