Nieuws - 1 januari 1970

Dier dieper in rode cijfers

De Animal Sciences Group verwacht dit jaar een verlies van acht miljoen euro. Aanvankelijk werd rekening gehouden met een verlies van 4,8 miljoen euro.

Het extra verlies wordt veroorzaakt doordat extra orders uit het bedrijfsleven achterwege blijven. Deze extra orders zijn nodig omdat het ministerie van LNV minder geld ter beschikking stelt dan voorheen. In een nieuwsbrief legt   drs. Dick Pouwels uit dat het uitblijven van inkomsten uit de markt niet alleen veroorzaakt wordt door de recessie. Volgens Pouwels heeft de Animal Sciences Group een tekort aan ervaring met marktgericht werken.

Om het verlies over het 2004 niet nog groter te maken is er een vacaturestop afgekondigd voor de hele kenniseenheid met uitzondering van het universiteitsdeel. Het aantal fulltime banen verminderde het eerste halfjaar van 2004 al van 1011 naar 965 bij de kenniseenheid. Ondanks de inkrimping zijn de loonkosten dit jaar echter hoger dan vorig jaar.

Naast een vacaturestop is er ook een uitgavenstop van kracht. Alle uitgaven in de kenniseenheid dier zullen moeten worden goedgekeurd door het divisiehoofd. Het kennisinstituut wil snel marktgerichter worden. Onderzoekslijnen waar geen vraag naar is, zullen versneld worden afgebouwd. Werkvelden die goed in de markt liggen zullen meer worden ontwikkeld.

De directie roept ondertussen het personeel op om vooral het licht uit te doen in ongebruikte ruimtes, papier dubbelzijdig te gebruiken en om zo min mogelijk te bellen met mobiele telefoons. Daarnaast moeten werknemers beter verantwoorden wat ze doen met hun tijd (tijdschrijven). Op 1 mei was er een achterstand in tijdschrijven van 2,5 miljoen euro. Van dit bedrag bleek twee miljoen niet gedekt te worden door geld uit projecten. / GvH