Nieuws - 1 januari 1970

Denktank

Denktank

Denktank: Geef Wageningse economen en biologen jaar extra studiefinanciering

De LUW moet meer investeren in onderwijsvernieuwing, computerondersteund en probleemgericht onderwijs. Bovendien moet de raad van bestuur nog eens onderzoeken of de cursusduur van alle studieprogramma's vijf jaar kan worden. Dat adviseert een denktank van studenten en onderwijsbestuurders het bestuur. De denktank hield op 20 en 21 januari een brainstormsessie onder leiding van prof. dr Bert Speelman

De LUW moet het onderwijs financieren op basis van onderwijsvernieuwingsprojecten, meent de denktank. Het ondernemingsplan stelt voor leerstoelen af te rekenen op basis van het aantal afstudeervakken dat zij verzorgen, maar de onderwijsbestuurders willen een flink deel van de tien miljoen gulden die nu voor afstudeervakken is gereserveerd, inzetten voor projecten om het onderwijs te vernieuwen

De denktank boog zich ook over het BSc-MSc-model: een driejarige Bachelors, gevolgd door een tweejarige Masters. De opleidingen moeten volgens de onderwijsbestuurders een brede algemene propedeuse krijgen. Verder zal het onderwijs in de toekomst alleen worden verzorgd in blokken van vier studiepunten of een veelvoud daarvan. In het begin van de opleidingen moet meer ruimte komen voor probleemgestuurd onderwijs. Speelman maakt onderscheid tussen probleemgestuurd en probleemgericht onderwijs. In de eerste jaren van de studie moet meer plaats komen voor probleemgestuurd onderwijs, waarin studenten zelf op zoek gaan naar kennis. Later in de studie gaan studenten in groepen werken aan praktijkcasussen: probleemgericht onderwijs

De denktank adviseert de raad van bestuur verder de mogelijkheid te onderzoeken om de opleidingen Economie en Biologie vijfjarig te maken. Deze vierjarige opleidingen passen niet in het 3+2-schema. De LUW moet overwegen de studenten een extra jaar studiefinanciering voor dat extra studiejaar te geven, vindt de denktank. K.V

Promovendus onderzoekt effect van tussengewassen en sanitatie