Nieuws - 1 januari 1970

Denktank Varkenshouderij behaalt succesje

Denktank Varkenshouderij behaalt succesje

Denktank Varkenshouderij behaalt succesje

Het eerste succesje is binnen voor de Denktank Varkenshouderij van Wageningen UR, die enkele weken geleden de Verklaring van Wageningen uitbracht. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond wil in maart een producentenvereniging van varkenshouders oprichten om rechtstreeks zaken te doen met het grootwinkelbedrijf. De Wageningse denktank stelde zo'n vereniging voor om de diversiteit en kwaliteit van varkensproducten te verbeteren. De betrokken Limburgse varkenshouders willen de rol van de slachterijen terugbrengen tot het slachtproces en zelf de vleesafzet ter hand nemen

Van dergelijke initiatieven moet de denktank het hebben, omdat hij vooral veranderingen in de varkenssector propageert. Daarbij helpt het natuurlijk als de landbouwvoormannen hun steun betuigen, maar die zijn nogal verdeeld. Zo verwijst Rob Tazelaar, voorzitter van het Productschap Vee, Vlees en Eieren, de Wageningse aanbevelingen naar de prullenbak en schrijft de Rabobank het rapport voor als verplichte literatuur voor de varkenssector. Opdrachtgever Chris Kalden van het ministerie van LNV is ook enthousiast, maar wil het herstructureringsbeleid van Van Aartsen - volgens de denktank een zwaktebod - niet aanpassen

De landbouwbobo's zijn belangrijk voor het draagvlak van het rapport, maar bepalen op de lange termijn niet het succes ervan. De meeste voorstellen van de denktank grijpen namelijk in op de keten en vereisen afspraken tussen varkensboeren, slachterijen en supermarkten. De beelden die de denktank oproept met varkens in een Romeinse stal en een varkensflat zijn in feite archetypen van uiteenlopende houderijsystemen met een eigen afzetkanaal. De varkensflat roept veel weerstand op in de commentaren op het rapport, omdat die de huidige industriƫle verwerking van varkens expliciet maakt. Elke productiewijze vraagt om een eigen marktordening, is de boodschap van de denktank. Als meer varkenshouders uit de anonieme bulkproductie treden, is het Wageningse rapport een succes. A.S