Nieuws - 20 februari 2018

Den Haag geeft meer onderwijsgeld aan TU’s maar kort op onderzoek

tekst:
Albert Sikkema

De vier technische universiteiten kunnen geen extra docenten aannemen om de studentengroei op te vangen. De reden: ze krijgen minder onderzoeksgeld van de overheid. Dat blijkt uit een analyse van de 4TU-federatie.

© Shutterstock

Net als Wageningen University hebben ook de technische universiteiten in Delft, Eindhoven en Twente te maken met studentengroei. Het aantal ingeschreven studenten bij de 4 TU’s steeg van 33.000 in 2005 naar 57.000 in 2017. Twee derde van die groei bestond uit Nederlandse studenten, een derde uit buitenlandse studenten, blijkt uit cijfers van de 4TU-federatie.

Als gevolg van die groei stegen de inkomsten uit collegegelden de afgelopen tien jaar van 70 naar 130 miljoen euro. Ook de Rijksbijdrage van de overheid voor het onderwijs steeg, van ongeveer 330 miljoen in 2006 naar 370 miljoen in 2015. Maar dat extra geld kon niet in nieuwe docenten worden geïnvesteerd, want de Rijksbijdrage voor onderzoek daalde van 650 naar 540 miljoen in tien jaar tijd. De 4TU-federatie rekent met de netto inkomsten, waarin de jaarlijkse loon- en prijsstijgingen zijn verdisconteerd.

Afschaffen basisbeurs
De analyse maakt duidelijk waarom de technische universiteiten geen extra docenten kunnen aannemen, ondanks het extra onderwijsgeld dat ze krijgen uit Den Haag als gevolg van het afschaffen van de basisbeurs voor studenten.

Door de bezuiniging op onderzoek nam de Rijksbijdrage per student bij de TU’s af. In 2006 kregen ze gemiddeld 32.000 euro voor een student, in 2015 nog 21.000 euro. Vooral in Wageningen daalde de bekostiging per student. Die kwam uit een luxe situatie van 40.000 euro per student in 2006 en zit nu op het gemiddelde van de TU’s.

Extra docenten
Daarentegen stijgt het aantal studenten per docent, ofwel de student-stafratio, bij de TU’s. In een tabel laat de 4TU-federatie zien dat het aantal studenten per docent stijgt in de domeinen techniek, landbouw en natuur. Daarentegen daalt het aantal studenten per docent in de domeinen recht, taal en cultuur, en gedrag en maatschappij. Met andere woorden: de gamma- en alfawetenschappen in Nederland nemen wel extra docenten aan.

De 4TU-federatie, de belangenbehartiger van de vier technische universiteiten, vindt dat het ministerie van Onderwijs het bekostigingsmodel voor de universiteiten moet aanpassen. De TU’s moeten meer geld ontvangen per student, temeer omdat ze dure tweejarige masteropleidingen aanbieden, tegen eenjarige masters in de andere domeinen, stelt de federatie.

Lees meer: