Nieuws - 5 oktober 2010

Delta's leren van elkaar

In Rotterdam is afgelopen week de Delta Alliance opgericht. De alliantie biedt een platform voor Delta-kennis. Alterra speelt een belangrijke rol.

De lancering van de alliantie vond plaats tijdens de internationale conferentie Deltas in times of Climate Change. 'Maar we zijn op kleine schaal al anderhalf jaar bezig', legt programma manager Wim van Driel (Alterra) uit. Alterra voert het secretariaat van de alliantie. Samen met Vietnam (Mekong), Indonesië (Ciliwung) en Californië (California Bay) heeft Nederland (Rijn-Maas) het fundament voor de samenwerking gelegd.
Inmiddels hebben volgens van Driel een groot aantal delta's belangstelling getoond. Hij noemt Bangladesh (Ganges-Brahmaputra), Egypte (Nijl-delta) en Brazilië (Pantanal). In het laatste geval gaat het om een binnendelta, een delta in de binnenlanden van Brazilië. Ook China (Yangtze) doet mee. 'Een bijzonder geval', zegt Van Driel. 'De contacten lopen daar via het WNF. Het WNF heeft het daar voor elkaar gekregen om een gebied beschermd te krijgen tegen uitbreiding van Shanghai.' Uiteindelijk denkt Van Driel dat 15-20 deltagebieden zich zullen aansluiten.
Onderzoeksagenda
Door klimaatverandering staan delta's wereldwijd onder druk, licht Van Driel het initiatief toe. 'De dynamiek van grote rivieren verandert, de bodem daalt, de zeespiegel stijgt, landbouwgrond verzilt en de bevolkingsdruk neemt snel toe. Meer dan de helft van de wereldbevolking woont tegenwoordig in delta's.' Daarnaast zijn delta's ook economisch gezien belangrijk. Delta's fungeren als voedselschuur en verzorgen de toegang naar het achterland.
Volgens Van Driel vindt er ontzettend veel onderzoek plaats op het gebied van delta's en klimaat. De bedoeling van de alliantie is die kennis beter uit te wisselen en beschikbaar te maken. De samenwerking moet bovendien leiden tot een gezamenlijke onderzoeksagenda. De nadruk ligt daarbij volgens Van Driel op het verbeteren van de veerkracht van delta's. Een eerste aanzet is de ontwikkeling van een soort delta-monitor die laat zien hoe delta's er voor staan. De eerste top van de Delta Alliance vindt volgend jaar in Indonesië plaats.