Nieuws - 1 februari 2001

Debat: Opwarmende aarde

Debat: Opwarmende aarde

'Klimaatrapport is geen wetenschappelijk, maar politiek stuk'

Volgens het Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) is het nu onomstotelijk bewezen dat het klimaat op aarde warmer wordt en dat de mens hiervoor verantwoordelijk is. De temperatuur zou in de komende honderd jaar met 1,4 tot 5,8 graden stijgen als gevolg van het broeikaseffect. Verschillende wetenschappers vinden het CO2-probleem echter een fabeltje.

Prof. dr. ir. Dirk Thoenes, hoogleraar Chemische technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven: "De argumenten van het IPCC vind ik veel te zwak. Het IPCC kijkt alleen naar temperatuurgegevens van meetstations en niet naar satellietmetingen, die sinds 1979 een veel kleinere temperatuurstijging aangeven. Ik geloof ook niet dat de mens door de uitstoot van broeikasgassen het klimaat ontregelt. De grootste temperatuurstijging van zo'n 0,6 graden zou hebben plaatsgevonden in de periode van 1880 tot 1930, maar toen was er nauwelijks een stijging van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Ik geloof dat we te maken hebben met een toevallige fluctuatie. De mens kan het klimaat niet ontregelen door de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer met slechts enkele procenten te laten stijgen. Ook vertrouw ik de voorspellingen voor de komende honderd jaar niet. Vergelijk het met het weerbericht. Je kan het weer niet meer dan zeven dagen vooruit voorspellen vanwege haar chaotische kenmerken. Ook het klimaat is chaotisch en is hierdoor niet over een periode van honderd jaar te voorspellen.

Drs. Sible Schone, klimaatonderzoeker bij het Wereldnatuurfonds: "De conclusies van het IPCC liggen in de lijn der verwachtingen. Ik ga ervan uit dat het KNMI en de andere meetinstituten in de wereld de temperatuur goed kunnen meten. De temperatuurstijging kunnen we niet door natuurlijke oorzaken verklaren. De uitstoot van broeikasgassen is de enige verklaring. Wat betreft de voorspellingen van klimaatverandering met modellen: er zijn risico's aan verbonden, maar we hebben niets beters. Ze geven een redelijk beeld en in mijn ogen liggen de voorspellingen van het IPCC binnen de betrouwbaarheidsmarge."

Ir. Gert-Jan Nabuurs, klimaatonderzoeker bij Alterra: "Het is vrij zeker dat het de afgelopen decennia warmer is geworden en dat ook de CO2-concentratie in de atmosfeer toeneemt. Een onomstotelijk bewijs dat dit met elkaar te maken heeft, is er echter niet en dit zal de komende twintig jaar ook niet verkregen worden. Persoonlijk zou ik niet weten of het nu een natuurlijke fluctuatie is of dat de mens de oorzaak is. De grote IPCC-rapporten zijn slechts een indicatie. Bepaalde auteurs overheersen en willen liever een stelliger uitspraak doen dan ze kunnen onderbouwen. Bij de IPCC-rapporten waaraan ik heb meegewerkt wordt er gestreefd naar ??n standpunt en alle onzekerheden vallen dan toch een beetje weg."

Dr. Adriaan Broere, 35 jaar lang over de hele wereld werkzaam geweest als geofysicus: "Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde en helemaal niet voor de rol van de mens als veroorzaker van klimaatverandering. Veel mensen gaan lijdzaam akkoord met de voorgestelde maatregelen ter bestrijding van het broeikaseffect. Het IPCC baseert zich op berekeningen met computermodellen en schuift de satellietgegevens onder de tafel. Deze laten gemiddeld genomen een geringe temperatuurdaling van eentiende graad zien sinds 1970, dus vrijwel een stabiele temperatuur. Het CO2-probleem is een fabeltje. De invloed van de mensheid op kooldioxide in de atmosfeer is verwaarloosbaar klein ten opzichte van wat de natuur zelf teweeg brengt. In vroegere geologische tijden was het CO2-gehalte zelfs zestien maal groter dan nu, waarschijnlijk als gevolg van vulkaanerupties. Klimaatverandering komt eerder door veranderingen in de zonneactiviteit en hier houden de klimaatmodellen van het IPCC totaal geen rekening mee. Politici en de media laten zich misleiden door het IPCC en milieugroeperingen. We gaan misschien miljarden investeren in de oplossing van een probleem dat er niet is, het CO2-probleem.

Prof. dr. Bert Holtslag, hoogleraar Meteorologie en luchtkwaliteit aan Wageningen Universiteit: "Het klimaatsysteem is inderdaad erg complex en moeilijk te reproduceren in modellen. Maar ik denk dat er genoeg aanwijzingen zijn voor de opwarming van de aarde. De gemeten temperatuurstijging en ook de veranderingen in de neerslag, het zijn allemaal stukjes van de puzzel die wijzen op een warmer klimaat. Het is duidelijk dat de CO2-uitstoot is toegenomen, maar hoe sterk hierdoor de temperatuur stijgt, is nog moeilijk te zeggen. Dat zie je al aan de grote marges van de IPCC-voorspellingen. Wat ik zelf een sterke aanwijzing vind voor klimaatverandering is dat de temperatuur nog nooit zo snel is gestegen als in de laatste eeuw.

Ir. Jan-Pieter Wolfswinkel, bestuurslid van de Stichting Heidelberg Appeal: "Alles wijst erop dat het IPCC-rapport niet een wetenschappelijk maar een politiek stuk is. In tegenstelling tot wat het IPCC beweert, is er geen bewijs voor opwarming van de aarde door de mens. In de periode van 1940 tot 1975 is er zelfs een koudegolf geweest. De satellieten en weerballonnen geven een gemiddeld stabiele temperatuur aan en ook de schommelingen door het jaar heen kloppen als een bus. Dit is voor mij aanleiding om te denken dat er niets aan de hand is. De gestegen temperaturen die gemeten worden in weerstations zijn niet representatief voor de hele aarde. Deze metingen beslaan een zeer beperkt deel van de aarde en ze komen voor op 'warmte-eilanden', dicht bij steden die zich uitbreiden en een hogere temperatuur kunnen veroorzaken. De klimaatmodellen van het IPCC zijn ook veel te simpel. Ze houden bijvoorbeeld geen rekening met wolken, die een veel grotere invloed op het klimaat hebben dan CO2.

Hugo Bouter

'We gaan miljarden investeren in de oplossing van een probleem dat er niet is'

'De temperatuur is nog nooit zo snel gestegen als in de laatste eeuw'