Nieuws - 19 september 2002

Debat: Klagen over bezuinigingen

Debat: Klagen over bezuinigingen

'Als je altijd maar klaagt krijg je zo'n Calimero-gevoel, we zijn zo zielig'

Tijdens de vergadering van de vereniging van samenwerkende Nederlandse universiteiten kreeg de Wageningse bestuursvoorzitter prof. Aalt Dijkhuizen de wind flink van voren. Zijn pleidooi om de klaagzang over de bezuinigingen te staken en eerst intern orde op zaken te stellen viel in slechte aarde. Dijkhuizen weet als nieuweling niet waarover hij praat, liet de Tilburgse voorzitter Yvonne van Rooij weten. Een uitglijder van Dijkhuizen?

Prof. Johan Bouma, directeur wetenschap van de kenniseenheid groene ruime en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid:

"Ik was het wel met Dijkhuizen eens. Als je altijd maar klaagt krijg je zo'n Calimero-gevoel, we zijn zo zielig. Dan word je op den duur niet meer serieus genomen. En ik denk ook dat er op het gebied van discipline wel het een en ander te winnen is bij universiteiten.

Bovendien is het niet alleen kommer en kwel op het gebied van de overheidsfinanciering. Ik ben zelf betrokken bij de beoordeling van onderzoeksvoorstellen voor ICES/KIS. Dat fonds van achthonderd miljoen euro blijft bestaan. Dat is natuurlijk ontzettend veel geld voor universiteiten, het wordt alleen op een innovatieve manier uitgezet.

Of Dijkhuizen zijn kritiek eerst binnenskamers had moeten bespreken? Nou, nee, het spreekt mij intu?tief wel aan dat hij het debat op deze manier aangaat. Er zit schwung in en durf. Dat moet kunnen, zeker aan een universiteit."

Verslag over de VSNU-vergadering in de Volkskrant van zaterdag 14 september:

"Zijn uitlatingen zijn hem door de samenwerkende universiteiten in de VSNU niet in dank afgenomen. Alle voorzitters hebben Dijkhuizen gisteren tijdens de bestuursvergadering laten weten dat hij voor zijn beurt heeft gepraat."

Bestuursvoorzitter Yvonne van Rooy in dezelfde krant:

"Wageningen is een buitenbeentje waar steeds minder gewoon en steeds meer postdoctoraal onderwijs plaatsvindt. Daarbij kunnen ze, gezien hun focus op life sciences gemakkelijker geld uit contractonderzoek halen. Wij hebben onze zaak prima op orde, en halen steeds meer geld uit onderzoek voor derden. Maar het gaat er natuurlijk om dat een universiteit een publieke instelling is."

Boukje Keijzer, woordvoerder van de VSNU:

"Ik kan bevestigen dat de andere voorzitters, als ik het voorzichtig formuleer, niet heel erg positief hebben gereageerd op de uitlatingen van Dijkhuizen. Er is stevig over gesproken. Verder kan ik er niet zo veel over zeggen. We zijn er vrijdag niet helemaal uitgekomen en hebben afgesproken dat we eerst nog eens verder praten voordat we nadere mededelingen doen. We willen zo snel mogelijk met een kleine afvaardiging naar Wageningen komen om de zaak nog eens te bespreken. Tot die bespreking doen we verder geen mededelingen."

Peter van Dam, woordvoerder van het college van bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven:

"Over de discussie in de VSNU wil ons college op dit moment geen uitspraken doen omdat die nog niet is afgesloten. Onze rector heeft in Cursor deze week wel laten weten dat hij het niet eens is met Dijkhuizen. Dat zou je er op na kunnen slaan, maar andere mededelingen doen we niet."

Prof. Rutger van Santen, rector van de Technische universiteit Eindhoven, in Cursor:

"Wageningen heeft een oplossing gevonden door, naast het reguliere onderwijs, grote onderzoeksverbanden aan te gaan. Dat heeft die universiteit enige verlichting gegeven. Natuurlijk kunnen ook andere universiteiten meer samenwerking zoeken en kan een aantal zaken op het gebied van onderwijs en onderzoek nog worden geoptimaliseerd. Maar voor de meeste instellingen is dat niet de oplossing. In de eerste geldstroom hebben we de laatste jaren constant een afname gezien en dat is heel zorgelijk. Aan die trend van bezuinigen moet een einde komen. Wat dat betreft sta ik geheel achter de mening van de VSNU en de andere instellingen."

Prof. Onno Omta, hoogleraar bedrijfskunde, werkte aan vier Nederlandse universiteiten:

"Ik neem een tussenpositie in. Het is natuurlijk altijd goed om zelf je zaken goed op orde te hebben. Aan de andere kant is er al wel heel veel ten goede veranderd aan de universiteiten. Ik heb in Groningen, Nijmegen en Amsterdam en nu in Wageningen in de keuken kunnen kijken bij verschillende faculteiten. Vooral in de jaren tachtig is er veel gesneden. Dat was ook nodig. In de jaren zeventig waren de universiteiten te snel gegroeid, een herori?ntatie was daarna absoluut noodzakelijk. In de jaren tachtig zijn de uitgaven toen weer in het gareel gekomen. Misschien heeft Dijkhuizen gelijk dat je met klagen niet veel bereikt, maar aan de andere kant ben ik er wel van overtuigd dat het vet er bij de meeste universiteiten wel af is."

Dr. Henk de Wilt, oudvoorzitter van de Technische Universiteit Eindhoven, liet Dijkhuizen voor de vergadering van de VSNU als enige weten dat hij het van harte met hem eens was:

"Ik heb tijdens de vergadering niets gezegd. Ik nam afscheid, dus het was niet gepast iets te zeggen. Maar in algemene zin ben ik het inderdaad niet oneens met Dijkhuizen. De afgelopen jaren hebben laten zien dat veel klagen inderdaad niet helpt. Ik heb dit soort geluiden ook al eerder laten horen. In de Staatscourant van vier of vijf september bijvoorbeeld. De bezuinigingen waar we nu over praten, betreffen eigenlijk een zeer beperkt bedrag, onbeduidend. Ik vind dat de universitaire wereld meer zou moeten samenwerken. Bijvoorbeeld als het gaat om infrastructuur. Het is een kostbare zaak om infrastructuur voor toponderzoek te onderhouden. Dat zouden universiteiten onderling moeten afstemmen in plaats van ieder voor zich alles te willen doen. Je moet ook durven stoppen met onderzoekslijnen en opleidingen, dat is beter dan alleen maar om extra geld te roepen."

'Je moet ook durven stoppen met onderzoekslijnen en opleidingen, dat is beter dan alleen maar om extra geld te roepen'

'Als je altijd maar klaagt krijg je zo'n Calimero-gevoel, we zijn zo zielig'