Nieuws - 25 juni 2012

De zee stijgt, hoe dan ook

Wat we ook doen, de zeespiegel stijgt tot midden deze eeuw met 25 centimeter. Milieumaatregelen hebben pas daarna enig effect.

Dat blijkt uit de nieuwste berekeningen van de zeespiegelstijging onder leiding van Wageninger Michiel Schaeffer (Milieusysteemanalyse). Hij publiceert daarover in de online versie van Nature Climate Change. In het stuk worden de effecten doorgerekend van de aanpak van klimaatverandering op de zeespiegel.
Een ding is daarbij zonneklaar: de zeespiegel stijgt sowieso. Zelfs in het hypothetische geval dat we vanaf nu geen CO2 meer uitstoten, dan nog neemt de snelheid waarmee het water stijgt de komende decennia toe. Halverwege deze eeuw is de stijging dan zes millimeter per jaar, het dubbele van wat we nu zien. Dat komt door het naijleffect van de hoeveelheid CO2 die we in het recente verleden al in de lucht hebben geblazen.
Beloftes 
Tegen het einde van deze eeuw zijn de effecten van klimaatbeleid pas enigszins zichtbaar. Als alle beloftes en halve afspraken van de diverse klimaattoppen worden nagekomen, stijgt de zeespiegel maar met ongeveer een meter. Zonder emissie is dat 59 centimeter. Theoretisch kan derhalve een stijging van 40 centimeter worden voorkomen. Meer kunnen we niet doen.
De effecten van klimaatbeleid worden daarentegen veel groter als de onderzoekers verder kijken dan deze eeuw. Dan bedraagt de zeespiegelstijging meters. Succesvol klimaatbeleid - een opwarming van minder dan twee graden Celsius - zal de zeespiegelstijging tegen het jaar 2300 beperken tussen 1,5-4,2 meter. De meest waarschijnlijke stijging is in dat geval evenwel 2,7 meter.
2300
De schattingen op die lange termijn lopen nogal uiteen. Dat komt onder meer doordat de wetenschappers niet precies weten hoe het ijs bij Groenland en Antarctica op de opwarming reageren. De jongste cijfers komen op een lagere stijging van het zeeniveau uit dan de Deltacommissie in 2008 berekende. Die kwam voor 2100 uit op een stijging van het water voor de Nederlandse kust van 1,30 meter. Dat is 30 centimeter meer dan nu wordt becijferd. Het verschil verklaren de onderzoekers uit het feit dat nu de effecten van succesvol klimaatbeleid zijn meegeteld.