Nieuws - 1 januari 1970

De wondere wereld van EDUweb

EDUweb en EDUclass. Onder deze welluidende namen introduceerde Wageningen Universiteit twee onderwijssites die het leven van student en docent moeten veraangenamen. Uit een recente evaluatie onder docenten blijkt dat zij wel iets aan te merken hebben op invoering en snelheid, maar toch overwegend positief zijn. Studenten zien ook voordelen, maar morren wat meer.

EDUweb is het systeem waarmee studenten en docenten op één webpagina een overzicht vanuit verschillende informatiebronnen krijgen voorgeschoteld. Zo zien ze na inloggen in één oogopslag onder andere hun ongelezen mails, het resterende kopieertegoed en hun colleges en afspraken voor die dag. Studenten die vakken volgen zien deze na aanmelding in de lijst onder 'My Courses' verschijnen, waarna ze direct kunnen doorklikken naar de bijbehorende informatie. Daar begint het EDUclass-gedeelte. Dit is een elektronische leeromgeving waar docenten per vak ondersteunende informatie, interactieve modules en zelfs toetsen kunnen aanbieden.
Studenten moeten zich verplicht uiterlijk twee weken van tevoren voor een vak aanmelden. In tegenstelling tot wat eerder gebruikelijk was, hoeft dit niet bij de docent maar gaat het via de site van de studentenadministratie. Daar moeten de studenten wel weer apart op inloggen. Een directe koppeling is technisch nog niet mogelijk. Voor docenten betekent het systeem dat ze niet langer alle administratie zelf bij hoeven houden, maar op hun eigen pagina direct kunnen zien welke studenten zich voor het vak hebben ingeschreven.

Dropbox
Docent ir Bert van 't Ooster is redelijk te spreken over EDUweb. 'Het is weliswaar de langzaamste pagina van heel Wageningen UR, maar uiteindelijk heb ik er toch veel voordeel van. Vroeger moest je als docent altijd mailtjes beantwoorden van studenten die zich voor een vak wilden aanmelden. Nu melden ze zich zelf aan en heb ik direct hun gegevens.'
Voor het doen van mededelingen en het verstrekken van relevante documenten voor zijn vakken gebruikt Van ‘t Ooster het EDUclass-programma Blackboard. 'Dat programma wordt vrij veel gebruikt, ook op andere universiteiten. Dat vergemakkelijkt de communicatie tussen docenten. Het systeem kent vele mogelijkheden, waarvan ik er nog telkens meer ontdek. Als docent kun je bijvoorbeeld eenvoudig over de schouders van je studenten meekijken, terwijl studenten niet bij de documenten van andere groepen kunnen. Zo kun je ze eenvoudig op weg helpen wanneer ze zijn vastgelopen. Ook de digital dropbox vind ik erg handig. Studenten kunnen daarmee elektronisch hun documenten inleveren, voorzien van datum en tijd, zonder dat het je email belast.'
Tweederde van de docenten maakt gebruik van EDUweb. Een kleine meerderheid van deze groep is redelijk tevreden over de gebruiksvriendelijkheid van het systeem en geeft aan voordeel te hebben bij de koppeling van informatiebronnen die EDUweb biedt. Wel geven veel docenten aan dat kinderziektes en storingen veel tijd hebben gekost. De meesten hebben wel vertrouwen in het systeem voor de toekomst. De belangrijkste functie van het systeem is volgens hen het elektronisch aanbieden van vakinhoudelijke documenten.
Van 't Ooster noemt als grootste voordeel van het systeem dat het via het web beschikbaar is. 'Vroeger moest je met cd's heen en weer slepen, toen kwam de usb-stick, maar ook die heb je nu bijna niet meer nodig. Je kunt nu vanaf iedere computer op internet je documenten uploaden.'

M-schijf
Studenten lijken over het algemeen wat onverschillig tegenover de mogelijkheden van EDUweb te staan. Derdejaars student Biotechnologie Jeroen Sijbers: 'Je kunt je nu elektronisch aanmelden voor vakken, dat wel. Maar dan moet je toch weer apart op de CSA-site inloggen. En je moet ontzettend vaak inloggen om bij je M-schijf te komen. Het is wel handiger dat alles nu bij elkaar staat, maar ik redde me daarvoor ook prima.'
Ook Mirjam Goedkoop, eerstejaars studente Dierwetenschappen is niet erg enthousiast: 'Ik gebruik eigenlijk alleen het rechtse gedeelte. Daar staan de vakken en mijn M-schijf. Je moet het gewoon gebruiken, want je moet toch je rooster en de studiewijzers hebben.' Die afhankelijkheid heeft ook z'n nadelen, zo vindt ze. 'Als je thuis geen internet hebt, dan ben je gewoon de lul. Het afgelopen jaar heeft het net twee of drie keer een dag platgelegen. Dan kun je dus helemaal niets. Nee, ik vind het niet heel spannend. Oh kijk, hier staan mijn cijfers. Die zie ik nu ook voor het eerst.'

Nadelen
In elk geval brengt het gebruik van een dergelijk systeem, met strikte regels en beperkingen, ook nadelen met zich mee. Dat ondervond bijvoorbeeld Martin van Leeuwen, vierdejaars bachelor student Bos- en natuurbeheer. 'Ik heb genoeg studiepunten om ook alvast aan mastervakken te mogen beginnen, maar op een of andere manier kan ik me daarvoor niet via EDUweb aanmelden', vertelt hij. Ook studenten die in een periode meer dan twaalf studiepunten willen volgen, kunnen zich niet elektronisch aanmelden. Zij moeten zich rechtstreeks tot de docent wenden.
Van Leeuwen liep ook nog tegen een ander probleem aan. 'Ik had een mailtje terug gekregen met de bevestiging dat ik was aangemeld voor een vak, maar op het eerste college bleek ik toch niet op de lijst te staan. Nu zit het vak eigenlijk vol, meer begeleiding is er niet. Gelukkig mag ik nu alsnog meedoen. Dat is erg fijn, want ik weet zeker dat ik me op tijd heb aangemeld en ik had anders een half jaar moeten wachten. Maar het is wel weer grappig dat dit juist gebeurt bij het vak Data management.'


Jasper Harms