Nieuws - 8 oktober 2009

De waarde van onze normen

Wat zijn onze normen waard als niemand zich eraan houdt? Al jaren erger ik me aan de schandalig hoge salarissen van topambtenaren. Er werd een grens ingesteld: de Balkenende-norm. Overigens geen misselijk bedrag: ruim 180 duizend euro per jaar. Maar hoe vaak wordt die norm niet overschreden? Als een bedrijf meer wil betalen voor een topbestuurder, dan hoeft het dat alleen maar goed te beargumenteren.

Nu heeft de Algemene Onderwijsbond een lijst gemaakt van de salarissen van alle bestuurders in het hoger onderwijs. Mijn mond viel open toen ik zag dat Wageningen UR in de top tien stond. Niet één keer, nee, maar liefst drie keer! Het wordt nog erger, want wiens naam prijkt bovenaan die 'zwarte' lijst? Juist ja, onze Aalt Dijkhuizen. Een discutabele toppositie voor onze topbestuurder. Maar ook die twee andere Wageningse bestuurders zitten ver boven de gestelde Balkenende-norm. Is dat de waarde van onze Wageningse normen?
Ik vind het een twijfelachtige eer voor Wageningen om op deze manier in het nieuws te komen. Zeker omdat op de werkvloer bezuinigd moet worden. Steeds meer kosten worden doorberekend. En projecten binnenhalen is een halszaak geworden, als een knellende strop om de nek van de onderzoeker. Bevorderingen worden uitgesteld, waarbij ons om begrip wordt gevraagd. Het zijn financieel moeilijke tijden...
Ook bij studenten moet de broekriem worden aangehaald. In de komende twee jaar wordt de basisbeurs bevroren. Het blijkt voor minister Bos zelfs een 'bespreekbare optie' dat deze basisbeurs in een lening omgezet gaat worden. En dan wordt ook nog de aanvullende beurs als gift afgeschaft.
Overal bezuinigingen, alleen niet op die gigantische salarissen. Daar zullen die topbestuurders vast goede argumenten voor hebben. Gelukkig kondigt de heer Aalthuizen gul aan dat er vooralsnog niet gereorganiseerd gaat worden bij Wageningen UR. Volgens hem kunnen we ook in moeilijke tijden nog groeien. Het is alleen te hopen dat hij genoeg normbesef heeft dat hij met die groei niet zijn eigen salaris voor ogen heeft./Marelle Boersma