Nieuws - 22 maart 2007

De vlag halfstok in Bolsward

Bolsward raakte begin jaren negentig in rep en roer door de verhuizing van de zuivelschool naar Leeuwarden. De vlaggen gingen halfstok en inwoners trokken met veertig bussen naar het Binnenhof om te protesteren tegen het vertrek van ‘hun’ studenten. Vandaag de dag is het Friese stadje nog niet helemaal over het vertrek van de ‘suvels’ heen.

133_opinie_0.jpg
In het zogenaamde Herenakkoord bepaalden commissarissen van de koningin van Friesland en Groningen in 1989 wat er met de noordelijke hogescholen zou gebeuren. Het Van Hall Instituut moest verhuizen van Groningen naar Leeuwarden. De Rijks Hogere School voor Levensmiddelentechnologie in Bolsward - beter bekend als de zuivelschool - werd onderdeel van het Van Hall Instituut en moest dus ook naar Leeuwarden.
Waar in Groningen vooral de medewerkers van de hogeschool zich verzetten tegen de verhuizing, was het in Bolsward juist de lokale bevolking die de zuivelschool niet wilde laten gaan. ‘In het hele dorp gingen de vlaggen halfstok’, vertelt Eddy Brandsma, oud-directeur van Brandsma Koffie Bolsward. Hij was destijds voorzitter van de bedrijvenvereniging van Bolsward en tevens leider van het Bolswarder verzet tegen de voorgenomen verhuizing.
‘In no time vormden we met de middenstanders, tandartsen en doktoren een grote groep die allerlei acties ondernam. De grootste actie was onze demonstratie op het Binnenhof op 7 april 1992, een dag voordat de vaste kamercommissie Landbouw hierover ging praten met de minister. We zijn toen met veertig touringcars naar Den Haag getrokken, bijna tweeduizend mensen.’
Egbert Oosterloo, nu docent Voedingsmiddelentechnologie in Leeuwarden maar nog steeds woonachtig in Bolsward, snapt wel waarom de verhuizing de bevolking zo aan het hart ging. ‘Het is maar een klein stadje waar niet veel te beleven is. De studenten drukten een grote stempel op de samenleving. Het waren er ook bijna duizend op een bevolking van tienduizend.’
Onder medewerkers van de school was niet veel verzet. ‘We gingen er qua huisvesting eigenlijk op vooruit’, aldus Oosterloo. Studenten waren minder blij. Zij hielden als protest onder andere een recordpoging kruipen en brouwden protestbier. Ook gingen zij mee naar Den Haag.
De kans dat de verhuizing teruggedraaid zou worden, schatte de Bolswarder bevolking toen al niet zo hoog meer in. Maar als het dan toch geschiedde, wilde Bolsward wel gecompenseerd worden. Die compensatie is er ook gekomen. ‘We hebben twee miljoen gulden gekregen’, zegt Brandsma. ‘Een deel van het ministerie van landbouw, een deel van de provincie, een deel van het bedrijfsleven. Dat geld is via een publiek-private samenwerking gebruikt voor subsidiering van startende ondernemers. En het werd de gemeente makkelijker gemaakt toestemming te geven aan grotere bedrijven om zich te vestigen. Bolsward zit nu weer in de lift, ook qua inwonersaantal. We hadden er ineens maar 9.100, nu is dat al weer 9.700.’
Toch is het kleine stadje nooit helemaal over het vertrek van de Zuivelschool heen gekomen. ‘Het is voor Bolsward zo’n geweldige slag geweest. De zuivelschool was bijna honderd jaar onlosmakelijk verbonden aan Bolsward. Dat was ineens weg. Nu komen er dankzij de compensatie wel weer nieuwe dingen. Het komt wel weer goed, maar Bolsward is niet meer hetzelfde als met de zuivelstudenten.’