Nieuws - 1 januari 1970

De vergadertijger en de koffie

De vergadertijger en de koffie

De vergadertijger en de koffie


De meest beschermde diersoort van de hedendaagse universiteit is de
vergadertijger. Hij wordt in Wageningen niet, zoals de brave korenwolf in
Limburg, de schattige Panda in China of zijn soortgenoot op Sumatra, met
uitsterven bedreigd. Het tegendeel is het geval. Vergadertijgers vormen een
plaag, die een grotere bedreiging is voor het universitaire onderzoek en
het academisch onderwijs dan de beverratten voor onze dijken. Hij gedijt
binnen het Nederlandse universitaire klimaat beter dan de konijnen in
Australiƫ of de fazanten in Flevoland. Daarom is deze tijger binnen alle
lagen van de universitaire bevolking te vinden, want er zijn geen
bestrijdingsmiddelen tegen het virus dat de vergadertijger verspreidt. De
vergadertijger leest al jaren geen boek of wetenschappelijk artikel meer,
maar de vergadertijger is wel vraatzuchtig want hij leest alle oekazes,
notulen en stukken die op zijn bureau belanden. Daarom heeft de
vergadertijger macht, want een fatsoenlijke onderzoeker heeft geen tijd en
geen zin om bureaucratische belangen te behartigen en vreemd bestuurlijk
proza te bestuderen. De vergadertijger denkt dat hij belangrijk is, want in
zijn eigen geheimtaal heet het dat hij het proces of de organisatie
aanstuurt. Hij kent het gangen- en het rangenstelsel van de Costerweg op
zijn duimpje. Hij weet wat de waan van de dag is, daarom heeft hij het over
vertrouwelijke informatie en over bronnen die hij niet met naam of toenaam
mag noemen. In zijn steenkolenengels verkondigt hij zonder blikken of
blozen dat het in Wageningen gaat over planet, people and profit. Hij heeft
het altijd over food valley en hij heeft het niet over Wageningen, maar
over de the city of life sciences. Zijn allernieuwste speeltje heet
'vivre'. Zijn dochter heeft hem verteld dat het Frans is en dat het leven
betekent. Hij weet niet waar het overgaat, maar hij vindt 'vivre' goed en
geleerd klinken. Want als je een woordje Frans spreekt dan ben je niet van
de straat, dan ben je een man van de wereld. Dan weet je pas goed waar
Abraham de mosterd haalt.
En als de vergadertijger even de draad kwijt is dan gaat het over targets,
want targets moeten worden gehaald. Dat weet hij zijn soortgenoten die
werken bij de Dienst Landbouwkundig Onderzoek. Hij weet het ook van Albert
Heijn en natuurlijk van George W. Bush, want alle groten der aarde hebben
hun eigen 'targets'. Als het 'target' niet wordt gehaald, dan komt er
ellende. Daarom zwijgt de vergadering als hij het T-woord uitspreekt, want
de onderzoeker en de onderwijzer hebben behoefte aan rust en niet aan
rotzooi. Dat beseft de vergadertijger ook, daarom paait hij zijn
toehoorders met verse koffie en geurige thee. Het zijn de
kalmeringsmiddelen van het universitaire bestel. Daarom is het heel goed
dat ons bestuur een eerste stap in de goede richting heeft gezet om de
vergadertijgers te beteugelen. Door het sluiten van kantines wordt er geen
zuivere koffie meer geschonken en dan gaat de vergadering morren. Dan komt
de vergadertijger in grote problemen, want zonder koffie komt er grote
onrust en wordt de mond van de vergadertijger eindelijk gesnoerd. Daarom
getuigt het sluiten van kantines van een groot bestuurlijk inzicht.

Kees de Hoog