Nieuws - 14 september 2006

‘De varkenssector moet af van het kilodenken’

Lef valt haar niet te ontzeggen. Marianne Thieme, directeur van Wakker Dier en lijsttrekker van de Partij van de Dieren, pleit in De Boerderij – het huisblad van de agrarische sector – voor een flinke sanering van de Nederlandse varkenshouderij.
‘De varkenssector moet af van het kilodenken. We moeten naar zelfvoorziening, niet meer dan dat. Dit moet op minder en kleinere bedrijven’, aldus Thieme. En ze bedoelt echt kleine bedrijven: tweehonderd dieren per bedrijf vindt ze te veel. ‘We denken eerder aan enkele tientallen per bedrijf.’ Deze omschakeling moet volgens Thieme binnen vijf jaar gerealiseerd zijn en de overheid moet zorgen voor een ‘warme sanering’ waarbij boeren schadeloos worden gesteld.
De door het LEI berekende kosten hiervan – eenmalig 3,9 miljard euro en een jaarlijkse economische schade van 15 miljard euro – brengen haar niet tot andere gedachten. ‘Of het nu 11 miljard of 100 miljard is, het gaat erom dat de maatschappelijke kosten uiteindelijke lager zullen zijn als we veranderen van houderij.’