Nieuws - 1 januari 1970

De studentenraad

De studentenraad

De studentenraad

De studentenraad heeft twaalf zetels. De Progressieve Studenten Fractie (PSF) heeft zes zetels, de Christen Studenten Fractie (CSF) heeft er vier en de Verenigde Studenten (VeSte) twee. De huidige studentenraad is niet verkozen - vorig jaar waren er precies twaalf kandidaten voor de beschikbare zetels. Twee jaar geleden, toen er voor het laatst verkiezingen werden gehouden, haalde de PSF zes zetels, VeSte en CSF ieder drie

Invloed

De invloed van de studenten is na het vervangen van de universiteitsraad door een aparte studentenraad en ondernemingsraad zeker niet verminderd. De raad van bestuur hoort de studenten veelvuldig over studentenvoorzieningen en onderwijs. En bij de discussie over het instellingsplan wisten de studenten het bestuur ervan te overtuigen dat de universiteit er financieel minder slecht voorstond dan het bestuur voorstelde. In de tweede versie van het reorganisatieplan trok het bestuur daarop dertig miljoen gulden meer uit voor investeringen in het onderwijs. De studenten zorgden ook voor een aparte kopstudie Integrale milieukunde

De drie fracties

De verschillen tussen de drie studentenfracties zijn erg klein. In praktijk trekken de fracties bijna altijd oon lijn. Eon van de weinige onderwerpen waar de fracties het niet over eens zijn is de studenteninspraak in departementsbesturen. De PSF wil in deze besturen vijftig procent studenten, de andere fracties vinden een beperkte inspraak voldoende. De gemiddelde student zal van dat meningsverschil echter niet wakker liggen. Elke fractie heeft een eigen achterban. De PSF is onderdeel van studentenbond WSO, VeSte komt voort uit de studentenverenigingen en de CSF zoekt haar vertegenwoordigers in de christelijke verenigingen, zoals Ichtus en de CSFR. K.V