Nieuws - 10 juli 2008

De sekslessen van Kippen-Roelof

De Drentse handelsreiziger en dichter Roelof Houwink Hzn (1869-1945), medeoprichter van het Rijksinstituut voor de Pluimveeteelt Het Spelderholt in Beekbergen, was veelzijdig. Hij schreef hét standaardwerk voor het fokken van Nederlandse hoenders, maar ook een van de eerste voorlichtingsboekjes over ‘sexueele samenleving’.

opinie_0_593.jpg
‘Ik wil trachten te bereiken, dat door verbetering van de geslachtelijke opvoeding van onze jeugd, een gelukkiger samenleving kan ontstaan’, zo schrijft Houwink in het voorwoord van ‘Wat ieder voor en na het huwelijk moet weten’. Het voorlichtingsboekje, verspreid door de Nieuw-Feministische Vereeniging, verschijnt voor het eerst in 1925 en wordt zeven keer herdrukt.
Eerlijke seksuele voorlichting is volgens Houwink het middel om uitwassen te voorkomen en jongelieden te leren echte liefde te geven en daarvan ook te genieten. ‘Onverantwoordelijk zijn de ouders, die hun kind onvoorgelicht overgeven aan het andere kind – om hen samen dien sprong in het duister te laten ondernemen.’
Houwinks uiteindelijk streven is een gelukkig huwelijk. Om dat te bereiken moet iedereen zich wel realiseren dat ‘niets menschelijks ons vreemd is’. Hij gebruikt de metafoor van de tuin: ‘Het huwelijk is het rijk der werkelijkheid, het ligt slechts aan den man en de vrouw zelf, er een bloementuin vol kleuren en zonlicht van te maken, of een wildernis.’ Voor inhalige mannen heeft hij een waarschuwing. ‘Zij willen in hun egoïsme als een maaier alles tegelijk afmaaien en houden onkruid over.’ Maar ook overdreven kuisheid keurt hij af. ‘Predik nooit geheelonthouding, want niets werkt zoo verlammend op het zondige gevoel als een verbod, dat toch niet gehandhaafd kan worden.’
Een harmonieus samenleven is volgens Houwink niet eenvoudig, met name omdat de man veel polygame eigenschappen heeft behouden. ‘Krachtens zijn aard, zijn natuur, is voor hem de echtelijke omarming dikwijls een kortstondig genot, terwijl dat voor de vrouw een volledige bevrediging is.’ Hij geeft veel praktische tips. Zo waarschuwt hij mannen niet te veel te onaneren of alcohol te consumeren omdat dit fnuikend is voor ‘de kracht om tot volledige bevrediging van beiden te komen’. Jonge vrouwen kunnen deze situatie redden door te simuleren. ‘Doe alsof de paring wel bevredigt en herhaal dit eenige malen. Uw man zal dan beginnen met zelfvertrouwen te krijgen. Tracht hem te overtuigen dat de samenkomst, als ze goed wil zijn, niet te vaak moet plaats hebben. Als eenmaal het zelfvertrouwen terug is, bemerkt de man dat de beperking hem tevens zijn kracht terug geeft. Snel accommoderen de geslachtsorganen nu – en op zekere avond komt plotseling de kracht die gewenscht is.’
De boodschap van Houwink is bij vlagen opmerkelijk liberaal en modern, bijvoorbeeld waar het gaat over geboortebeperking, homoseksualiteit of voorspel. ‘Het is van het grootste gewicht dat de jonge man weet, hoe door streeling en liefkozing de vrouw eerst meestal moet worden opgewekt, opdat zij zich ook gelukkig en gaarne geven zal, wat zijn geluk ook weer oneindig verhoogt.’
Het blijft een beetje een mysterie waarom Houwink het initiatief nam voor het voorlichtingsboekje. Literatuurhistoricus dr. Henk Nijkeuter claimt dat de schrijver door zijn ‘jarenlange experimenten met hoenderen’ op het idee kwam een boek over het seksuele leven van de mens te schrijven. Een wonderlijke verklaring.
Houwinks band met Wageningen UR komt in ieder geval wel voort uit dit kippenonderzoek. De handelaar zet zich in voor het behoud van het Drentse landhoen, en is actief in de Nederlandsche Hoenderclub (NHC) en de vereniging Avicultura. Het bezorgt hem de bijnaam Kippen-Roelof. In zijn eigen proeftuin voert hij kruisingsexperimenten uit die de aandacht van de wetenschap trekken. En in 1921 richt hij met anderen het pluimveeproefstation Het Spelderholt op, dat nog voortleeft in het huidige proefbedrijf van de Animal Sciences Group in Lelystad.