Nieuws - 6 oktober 2010

'Dé plek waar natuurbeleid wordt gemaakt'

Ingrid Visseren-Hamakers vertegenwoordigt de Nederlandse wetenschap op de top over biodiversiteit die van 18 tot 29 oktober plaatsvindt in het Japanse Nagoya. 'Hoe sociaal is de mens? Daar gaat het uiteindelijk over.'

8-Ingrid-Visseren-GA_6590.jpg
Wat is dat voor top?
'Officieel heet het de 10th Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity. Zeg maar, het broertje van de klimaattop in Kopenhagen, maar dan van het Biodiversiteitsverdrag. 193 landen zijn daar bij betrokken, waaronder ons land.'
Wat is jouw rol?
'De Nederlandse delegatie bestaat voornamelijk ambtenaren en deskundigen van de ministeries. Drie waarnemers uit de samenleving ondersteunen de delegatie. Voor het eerst dit keer ook iemand vanuit de wetenschap. Ik vertegenwoordig dus de Nederlandse wetenschap.'
Waarom Ingrid Visseren-Hamakers?
'Ik heb er samen met WUR-collega's hard voor gelobbyd. Mijn vakgebied is het internationale bos- en biodiversiteitsbeleid. Daarom wil ik er ook zo graag heen. Dit is één van de belangrijkste internationale verdragen op mijn werkveld: dé plek waar internationaal natuurbeleid wordt gemaakt.'
Noem eens een belangrijk onderwerp?
'Er worden voor het eerst bindende afspraken gemaakt over de toegang van  genetische bronnen voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen of landbouwgewassen. Wie mag dat genetisch materiaal gebruiken, onder welke voorwaarden en wie gaat er aan verdienen?'
Dat gaat om geld?
'Ja, potentieel zeker. Maar ook om de rechten van inheemse volkeren. Hier raakt de 'zachte' politiek van natuurbeleid aan de harde economische politiek. De ontwikkelingslanden hebben al gezegd: als hier geen goed protocol voor komt, dan zetten we de rem op de onderhandelingen over alle andere onderwerpen.'
Zoals?
'De mondiale doelstellingen voor de bescherming en duurzaam gebruik van biodiversiteit voor de periode 2010-2020. Willen we doorgaan met het vernietigen van natuurgebieden of vinden we biodiversiteit zo belangrijk dat we een andere weg in slaan? Hoe sociaal is de mens? Is hij in staat om ruimte over te laten voor de natuur. Daar gaat het in wezen om. Om daar bij te zijn, vind ik een grote eer.'
Ingrid Visseren-Hamakers, universitair docent Bos- en natuurbeleid, houdt tijdens de top voor Resource een dagboek bij: Dagboek Nagoya, www.resource.wur.nl.