Nieuws - 1 januari 1970

De plannen uit het ondernemingsplan Wageningen UR in een notendop

De plannen uit het ondernemingsplan Wageningen UR in een notendop

De plannen uit het ondernemingsplan Wageningen UR in een notendop


Personeel
Eind 2004 wordt onderzocht hoe het personeel zijn leidinggevenden
beoordeeld

Het ziekteverzuim moet omlaag naar vier procent

Er komen vier carrièrerichtingen: onderzoek, onderwijs, commercie en
management

Bij benoemingen persoonlijk hoogleraren wordt minimaal een Universitair
hoofddocent benoemd tot hoogleraar op basis van onderwijsprestaties

Personeel moet makkelijker kunnen overstappen van DLO naar universiteit en
andersom

Onderwijs

Opleidingen die drie jaar minder dan tien studenten trekken worden
opgeheven

In 2006 promoveren 260 jonge wetenschappers waarvan minimaal de helft
Nederlanders

In 2006 komen 550 vwo’ers naar Wageningen, 250 hbo’ers, en 500 buitenlandse
studenten

Dertig procent van het onderwijs bestaan uit Probleemgericht Onderwijs
(PGO)

Onderzoek:

Een gouden gids met onderzoekers en hun expertise

In 2005 één loket voor RIKILT en RIVM

ISO-certificering voor wettelijke onderzoekstaken

In 2004 nieuwe regeling voor financiering voor onderzoek in derde wereld

Universiteit en DLO gaan meer onderzoeksprojecten bij elkaar uitzetten

Er komt drie miljoen euro beschikbaar voor drie kennissprongen:
-zout voor zoet, onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van zout
water kansen met ruimte,
-Wageningen UR ontwikkelt instrumenten die beslissers moeten helpen bij het
maken van regionale ruimtelijk plannen
-health card die consumenten helpt bij het maken van voedingskeuzen

Leerstoelenplan universiteit:

Leerstoel Consumententechnologie en productgebruik (Terpstra) verdwijnt

Nieuwe leerstoelen: Food and Farma en Voedselvoorkeuren en gedrag (ATV),
Proteonomics (Dier), Genoominformatica (Plant) en Marktkunde (Maatschappij)

Meer budget voor Nematologie (Plant), Milieubeleid, Technologie en
agrarische ontwikkeling, Onderwijskunde (Maatschappij), Ethologie (Dier),
Milieusysteemanalyse (Groene ruimte)

Financiën

144 miljoen euro voor nieuwbouwplan (112 miljoen universiteit, 32 miljoen
DLO)

Het budget voor onderwijs wordt anders verdeeld. Leerstoelgroepen zullen
betaald krijgen op basis van onderwijsvormen en studentenaantallen.Voor
onderwijs is ongeveer 22 miljoen euro beschikbaar

DLO wil hogere tarieven rekenen aan LNV,

DLO wil dat LNV 25 procent van haar financiering beschikbaar stelt als
basisfinanciering (SEO-gelden)

DLO gaat verschillende tarieven rekenen voor verschillende markten

Het volledige concept van het ondernemingsplan staat vanaf vrijdag 21
februari op intranet.