Nieuws - 1 februari 2001

De patatgeneratie verovert de ligbox

De patatgeneratie verovert de ligbox

Vleesvarkens groeien sneller als hun voer voor vijftien procent uit patat bestaat. Nou kennen wij nog wel meer organismen waarbij dat het geval is, maar de agro-scientists uit Wooster, Ohio waren oprecht verbaasd over hun vondst. Sinds 1995 doet het Agricultural Technical Institute, een onderdeel van de agrarische universiteit van Ohio, proeven met de goudgele groeibevorderaar. Wat het anabool effect van de patat veroorzaakt is nog onbekend, maar de scherpzinnige Amerikanen vermoeden dat het wel eens te maken zou kunnen hebben de hoge energiewaarde van het frituurvet.

Een gedurfde theorie, die de veevoederscene ongetwijfeld zal doen schudden op zijn grondvesten, dachten wij. Toch blijft dr. ir. Thomas van der Poel van de leerstoelgroep Diervoeding er opvallend rustig onder. "Het is in de veevoederindustrie niet ongewoon om afval te gebruiken", zet hij de doorbraak in perspectief. "Dan moet je vooral denken aan ingezakte taarten en mislukte pizza's en zo." De industrie verwerkt die reststromen van de levensmiddelenindustrie in het voer, maar soms komen ze direct bij de varkenshouders terecht. Het onderzoek zou wel eens betrekking kunnen hebben op mislukt patat, dat de fabriek niet meer aan mensen kan verkopen. Of zouden ze in Wooster experimenteren met junkfood voor varkens? In Amerika kan alles. | W.K.