Nieuws - 15 september 2011

'De onderstroom is aan het woord geweest"

'Groene golflengte' brengt ­partijen bij elkaar.
Hoe verder nu overheid zich ­terugtrekt uit natuur?

Een week lang stoeiden betrokkenen van allerlei pluimage in Kootwijk met elkaar in masterclasses en workshops. Vier deelnemers van Alterra geven antwoord op de vraag: wat ben jij er wijzer van geworden?
Pat van der Jagt:
'Ik heb vijf lijntjes naar nieuwe mogelijke onderzoeksopgaven die ik op ga pakken. Een voorbeeld is een vraag uit de wereld van de natuurbegraafplaatsen. Die hebben al jaren last van een oud  Alterra-rapport over begraven in de natuur. Zij willen een nieuw onderzoek, vanuit een breder perspectief dan alleen ecologie. Voor mij heeft het dus veel opgeleverd. Ik denk dat het komt door de opzet van het programma. Een deel van de masterclasses werd gegeven door mensen van buiten. Je gooit je eigen netwerk daardoor open.'
Judith Westerink:
'Ik heb de masterclass 'In natura' gegeven. Dat was ontzettend leuk. We hebben in een rollenspel geprobeerd te onderhandelen over natuur en landschap in een gebied. De overheid als betalende partij trekt zich terug. De opdracht is dus: verzin een list hoe we het anders gaan doen. Dat onderhandelen is niet makkelijk het leeft in ieder geval enorm. De provincie Drenthe is ge√Įnteresseerd. Maar ik weet nog niet of dat een opdracht oplevert.'
Jeroen Kruit:
'Een leuke en energieke bijeenkomst. Ik heb een masterclass gegeven over bewonersbetrokkenheid & stedelijk groen. Overheden zien burgerparticipatie teveel als instrument om problemen op te lossen. Van bovenaf. En zo moet het dus niet, is de conclusie. Het moet van onderaf komen. Sluit aan bij iets waar je mensen voor bij elkaar krijgt. Start klein en gebruik de energie die er is. Stop met ouwehoeren en begin gewoon.'
Kees Slingerland, initiatief­nemer en directeur van ESG:
'Er is een soort beweging op gang gebracht. Dat is de grote winst van deze week. Er is enorm veel positieve energie losgekomen over natuur en landschap. De onderstroom is aan het woord geweest. Mensen die je bij congressen in grote zalen nooit hoort, hebben nu hun mond wel open gedaan. Dat komt door de opzet die we hebben gekozen: met masterclasses en ontwerpateliers is de drempel laag gemaakt. Bovendien zijn nieuwe partijen aangesloten in het debat: verzekeraars, banken, de recreatiesector, ondernemers. We zijn marktleider op gebied van natuur en landschap. Daar hoort een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij om initiatief te nemen. Niet klagen over de bezuinigingen op natuur, maar initiatief nemen. En dat heeft goed uitgepakt.'