Nieuws - 29 november 2007

De onbegrepen nacht

In Resource 9 van 1 november werd de onzekerheid in weersvoorspellingen voor een belangrijk deel verklaard door ‘de nog onbegrepen nacht’. Een heel interessant stukje, maar de fenomenen weer en klimaat werden geregeld door elkaar gehaald.
Zo werd de klimaatprognose voor de gemiddelde globale temperatuurstijging deze eeuw (tussen de 1,1 en 6,4 graden) gebagatelliseerd met de opmerking dat ‘zelfs voor wat betreft het weer van morgen deskundigen geregeld de plank misslaan’. Dat is appels met peren vergelijken. Ik kan bijvoorbeeld met meer zekerheid zeggen dat het over acht maanden warmer is dan nu dan dat ik iets over het weer van volgende week kan zeggen. Dat komt omdat de onzekerheid in het weer sterk bepaald word door de beginsituatie en grote variabiliteit, terwijl het klimaat veel sterker door klimaatforceringen (bijvoorbeeld de hoeveelheid broeikasgassen) wordt bepaald en de grote variatie in weersituaties wordt uitgemiddeld.
De grootste bron van onzekerheid in klimaatvoorspellingen op de lange termijn – vijftig tot honderd jaar - is bovendien de onzekerheid in toekomstige emissies van broeikasgassen, die grotendeels afhankelijk zijn van keuzes die we als maatschappij maken. De keuzes die we daarbij in de komende decennia maken zullen in belangrijke mate bepalen of de klimaatverandering binnen veilige grens van twee graden temperatuurstijging blijft.