Nieuws - 30 januari 2015

De olieprijs is gevaarlijk laag

De olieprijs is de laatste maanden sterk gedaald. Geen goed nieuws, vindt LEI-econoom Arie van Duijn. Er is op dit moment een overschot aan olie op de markt door de toenemende productie van olie uit onconventionele bronnen als teerzanden in Canada en schalievelden in de VS. Ondertussen is de vraag naar olie juist gedaald als gevolg van de hoge olieprijs en lage economische groei. Wereldwijd kost het steeds meer moeite om de gestaag teruglopende olieproductie uit conventionele bronnen, zoals de olievelden in Saoedi-Arabië, op peil te houden. Met een olieprijs van minder dan 50 dollar hebben de oliemaatschappijen veel minder geld voor investeringen in de winning van olie.’

Is de winning van teerzandolie en schalieolie dan voordeliger?

‘Bij de huidige olieprijs is ook de productie van schalieolie in de VS verliesgevend. Bovendien hebben de producenten een schuld opgebouwd van 200 miljard dollar. Bij de huidige lage prijzen wordt het voor deze bedrijven steeds moeilijker om hun schulden af te betalen. Zo kan, net als in 2008, een schuldencrisis ontstaan. Om de olieproductie veilig te stellen, is een fors hogere prijs nodig.’

Maar die hoge olieprijs heeft ook weer een nadeel?

‘Precies, ik zie een fundamenteel probleem. Regeringen en het bedrijfsleven willen veel goedkope olie, omdat die nodig is om economische groei te krijgen. Maar in dat geval kunnen de oliebedrijven de productie niet op peil houden. Dus moet de olieprijs omhoog, maar zo’n hoge olieprijs trekt onze economie niet meer, dan ontstaan er oplopende schulden die steeds moeilijker kunnen worden afbetaald. Die olie-economie gaat spaak lopen, linksom of rechtsom.’

Wat kunnen we doen?

‘Wageningen UR moet blijven investeren in kennis om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen fors te verminderen. Naast de biobased economy gaat het om alternatieven voor olie-afhankelijke voedselproductie. Concreet kun je dan denken aan hoogwaardige voedselsystemen en aan regionale productie, zodat je minder transport nodig hebt.’