Nieuws - 8 september 2010

De nieuwe toetjes komen uit Wageningen

Zuivelgigant FrieslandCampina concen­treert zijn onderzoek in Wageningen. R&D-directeur Toon van Hooijdonk: 'We zoeken de beste partners, zodat we een kennisvoorsprong opbouwen.'

20-Toon-van-Hooidonck-Campi.jpg
 
Waarom de keuze voor Wageningen?
'Wageningen heeft een breed kennisgebied dat goed aansluit bij de strategie van ons bedrijf. Van koeien tot voeding - Wageningen heeft kennis van alle elementen in de zuivelketen. Ze heeft sterke onderzoeksgroepen, van genetica en diervoeding tot voeding en alle deelgebieden van de levensmiddelentechnologie. De kwaliteit van de onderdelen bepaalt de uitkomst van het onderzoek.
Bovendien zit het zuivelinstituut Nizo food research in de buurt en werken we samen met de universiteit in het Topinstituut Food & Nutrition en het onderzoeksprogramma Milk Genomics, waar we de relatie tussen de genetica van de koe en de melksamenstelling onderzoeken. Door deze samenwerking in de Food Valley, ook met hightechbedrijfjes, kunnen we een kennisvoorsprong opbouwen. Alleen de besten zijn onze partners. Vaak zitten die in Wageningen, maar soms elders. Wageningen heeft een goede naam. Dat merken we ook op onze vestigingen in Afrika, Azië en Oost-Europa. Het geeft een goed gevoel om hier te zitten.'

Wat onderscheidt uw R&D-centrum van de universiteit?
'De innovatieketen is veel langer dan de kennisketen. Op de universiteit kun je in redelijke afzondering een onderzoek uitvoeren, bij het bedrijf zijn de afhankelijkheden veel groter. Je moet je werk afstemmen op de leveranciers, productie en de klanten. Het is een veel complexer verhaal omdat je met de gehele voortbrengingsketen van doen hebt.
Ten tweede is de R&D op het bedrijf strakker georganiseerd: na elke fase bekijken we of de onderliggende doelstelling gehaald gaat worden. We gaan geregeld na: hebben we voldoende innovaties gerealiseerd, zitten er voldoende nieuwe producten in de pijplijn, sluiten de prestaties aan bij onze ambitie? Op de universiteit is de vrijheid veel groter. Ik heb als bijzonder hoogleraar natuurlijk ook doelstellingen maar die zijn veel kwalitatiever: ik wil goede studenten en promovendi afleveren die gemakkelijk aan het werk komen. En ik hoop dat de kennis die we opdoen nieuwe opties oplevert voor vernieuwingen in de zuivelketen.'
Alumnus keert terug
Toon van Hooijdonk studeerde en promoveerde in Wageningen. Hij bekleedde vervolgens managementfuncties bij Unilever research, Nizo en de ingrediëntendivisie van Campina. In 2001 werd hij directeur R&D bij Campina, vanaf 2008 FrieslandCampina.
In 2007 werd Van Hooijdonk bijzonder hoogleraar Zuivelkunde in Wageningen, bij de leerstoelgroep Product Design & Quality. Hij geeft drie vakken die gemiddeld door zo'n dertig studenten worden gevolgd en waarvan er ongeveer tien in de specialisatie Zuivel afstuderen.

Gaat het dan om melkonderzoek of ideeën voor nieuwe toetjes?
'We hebben veel aandacht voor de samenstelling van de melk. Zowel de genetica van de koe als de diervoeding hebben daar invloed op. Het gaat om de voedingswaarde van melk, om de eiwitten, vitaminen en mineralen. Die waarde willen we kapitaliseren en dat kan met het basisproduct melk en toetjes, maar ook met ingrediënten. Wij zijn ook de specialisten in het kraken van melk. Wageningen wordt onze plek voor productvernieuwingen.'
'Maar er is nog iets: we werken met Wageningen samen op het gebied van duurzaamheid. We hebben stevige doelstellingen geformuleerd om de broeikasgassen in de zuivelketen te reduceren. We willen samen met onze melkveehouders een CO2-reductie realiseren van dertig procent in 2020. Willen we als zuivelindustrie in Nederland sterk blijven, dan zullen we niet alleen ondernemend en efficiënt moeten zijn, maar ook duurzaam.'  
 
250 nieuwe buren
De onderzoeksactiviteiten van FrieslandCampina in Noordwest-Europa zijn nu verspreid over acht locaties in vooral Nederland, Duitsland en België. Drie daarvan (Deventer, Tilburg en Wageningen) worden geconcentreerd in Wageningen. Het R&D-centrum gaat bestaan uit ongeveer 250 onderzoekers en ontwikkelaars. Honderd onderzoekers zitten al in Wageningen op het agrobusiness-park. Er komen honderd onderzoekers over uit Deventer en zo'n vijftig uit Tilburg. De kans is aanzienlijk dat het onderzoekscentrum op Wageningen Campus wordt gebouwd.