Nieuws - 24 maart 2020

De medezeggenschap: What’s in it for me?

tekst:
Albert Sikkema

In een serie van vier afleveringen praat Resource met leden van de medezeggenschap van WUR. Tot 22 april kunnen belangstellenden zich kandidaat stellen. De verkiezingen zijn van 2 tot 10 juni 2020.

Deel 3: Anouschka Hof, tenure tracker en OR-lid. ‘Ik kan iets betekenen voor medewerkers.’

‘Ik doe een Tenure Track bij de leerstoelgroep Wildlife Ecology and Conservation sinds juli 2017. In januari 2018 kwam ik in de ondernemingsraad van Wageningen Environmental Research (ESG) als extern commissielid. Sinds begin 2019 ben ik volledig raadslid, omdat er door ziekte een vacature in de raad ontstond. De combinatie van Tenure Track en OR is te doen, zo lang ik geen grote rol, zoals het voorzitterschap van een commissie, op me neem. Ik ben raadslid en zit alleen in de commissie Personeel. We overleggen eens in de twee weken met deze commissie en elke maand met de volledige OR. Tussendoor zijn er regelmatig vergaderingen met de directie van ESG en Human Resources. Ik denk dat ik gemiddeld twee à drie uur per week kwijt ben aan vergaderen, stukken lezen, informatie verzamelen en schrijven van memo’s en nieuwsbrieven.

Als OR-lid weet je vaak beter wat er speelt

De pluspunten van de OR zijn voor mij dat je een beter beeld van de organisatie krijgt en iets kunt betekenen voor de medewerkers. Zo kan ik me nu verdiepen in de huisvesting en werkplekken van de medewerkers. Als OR-lid krijg je de kans je meer te verdiepen in informatie; je leert andere mensen bij WUR kennen en weet vaak beter wat er speelt. Bovendien kan ik nu aangeven aan andere OR-leden en de directie waar we bij de Tenure Track tegenaan lopen. Ik heb wel het idee dat er naar ons geluisterd wordt, maar er wordt helaas niet altijd wat mee gedaan.

Deze zomer zit mijn OR-termijn er op. Dan stop ik. Ik ben net moeder geworden en de combinatie van Tenure Track, ouderschapsverlof en OR-werk is niet te doen naar mijn mening.’

Meer lezen?