Nieuws - 7 juni 2016

De markteconomie bestaat (alleen in naam)

tekst:
Albert Sikkema

Bestaat de markteconomie wel, of is het een mythe? Dat komt journalist Koen Haegens morgen uitleggen tijdens een lezing van studievereniging Mercurius.

Koen Haegens, economieredacteur van de Groene Amsterdammer, schreef vorig jaar het boek ‘De grootste show op aarde. De mythe van de markteconomie’. Het is een wijd verbreid misverstand dat ‘de markt’ zorgt voor welvaart, geluk, vrede en stabiliteit, betoogt Haegens in dit boek. Ons economisch leven wordt vaak helemaal niet door de markt bepaald. Aanleiding voor studievereniging Mercurius van de Wageningse economen om hem naar Wageningen te halen.

Geen vrije markteconomie

De gangbare gedachte is dat ‘de markt’ vroeger werd gereguleerd door allerlei wetten en regels van de overheid, maar dat er nu een vrije markteconomie is. Dat klopt niet, vindt Haegens. Er zijn nog steeds talloze regels en wetten, zonder al die wetten en de overheid kunnen markten niet bestaan. ‘De overheid, goed voor de helft van onze economie, werkt niet als markt, al doet ze wel alsof. Bedrijven functioneren intern niet als markt, maar eerder op basis van bevelen en orders of juist samenwerking. En je hebt een zeer omvangrijke genereuze vrijwillige economie. Neem de huishoudens waarin we voor elkaar zorgen en het vrijwilligerswerk. Door te stellen dat markten tegenwoordig de dienst uitmaken zien we over het hoofd dat we dagelijks voortdurend op een andere manier leven, dat we dagelijks alternatieven scheppen.’

Vrijhandel is een illusie

En vrijhandel bestaat niet volgens Haegens. ‘Met het handelsverdrag TTIP worden regels niet afgeschaft, er komen andere regels voor in de plaats. Er wordt een enorme bureaucratie opgezet om die ‘vrije’ markt tussen Europa en de VS te scheppen. Het is dus niet waar dat mensen die om milieu of sociale rechten geven, meer regels willen en vrije-marktadepten minder regels en meer vrijheid. Ze willen allebei andere regels, andere vrijheden.’

Wil je meer weten van Koen Haegens of slimme vragen stellen? Kom dan op woensdagmiddag 8 juni om half 1 naar collegezaal C64 in de Leeuwenborch.