Nieuws - 17 december 2012

De laatste discussie

Dit is de laatste keer dat Jillis Herweijer en Marlies Bos de degens kruisen. In het nieuwe jaar beginnen we op deze plek een nieuwe rubriek. In hun laatste bijdrage voor Enerzijds/Anderzijds discussiëren Jillis en Marlies niet over een actuele stelling, maar nemen ze elkaar eens flink de maat. En ze discussiëren graag verder op de website.

26-Jilles-en-Marlies-GA--20121206-ND7_9709.jpg
Jillis: Het afgelopen jaar hebben Marlies en ik in deze rubriek over vele onderwerpen gediscussieerd. Een gebrek aan meningsverschillen was er nooit, dus dat maakt het makkelijk. Het viel me op dat Marlies vaak redeneert vanuit idealen, zowel vanuit christelijk als milieu oogpunt. Prima natuurlijk, maar het maakt haar standpunten redelijk voorspelbaar. Daardoor is het makkelijker een gevoelige snaar te raken. Maar dat kan een discussie ook leuk maken.
Ik vind het jammer dat Marlies de neiging heeft haar idealen op te willen leggen aan iedereen en daarmee geen rekening houdt met het feit dat er andere mensen zijn die misschien anders over dingen denken. Ik gun ieder zijn eigen mening en vind dat iedereen volgens die opvattingen moet kunnen leven, zolang het binnen de grenzen van de wet blijft. Marlies vindt soms dingen 'onfatsoenlijk'  of 'egoïstisch', waarbij ze eraan voorbij schiet dat het heilig verklaren van je eigen mening toch ook behoorlijk egoïstisch is.
Enfin, ze heeft in elk geval een mening en denkt na over allerlei vraagstukken. Dat juich ik dan weer van harte toe, zeker omdat de meeste vrouwen niet de neiging hebben over politiek en maatschappij te willen praten, laat staan discussiëren. Ook reageert Marlies gewoon inhoudelijk op wat ik zeg. Een gave die lang niet iedereen gegeven is,  zo heb ik het afgelopen jaar gemerkt op de website.

Reactie Marlies: Gaaf om te lezen dat mijn christen-zijn en idealisme duidelijk zijn geworden in wat ik zoal heb geschreven - dat hoopte ik het allermeest toen ik eraan begon. Ik ben wel benieuwd wat je precies bedoelt met 'je eigen mening opleggen aan anderen'; is het verkeerd om graag te zien dat mensen op sommige punten anders zouden denken en handelen? Naar mijn idee doet iedereen dat wel in meer of mindere mate.  Als jij dat niet doet ben ik benieuwd wat jouw doel met deze stukjes was.

Marlies: Ik vond het leuk om afgelopen jaar met Jillis te mogen discussiëren. Interessant om te zien hoe en waarom hij totaal anders denkt over sommige zaken.
Een van de dingen die me het meest zijn bijgebleven is zijn 'liberalisme' zoals hij het zelf vaak noemt; het idee dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Deels kan ik me daarin vinden, aan de andere kant werkt het in de praktijk niet altijd, aangezien we met zijn allen op de wereld zijn en daar samen verantwoordelijk voor zijn.
Verder viel me zijn ongenuanceerdheid op; het over een kam scheren van bepaalde groepen mensen. Voorbeeld is de stelling over goede doelen: hij noemde hier een paar (overigens terechte) kritiekpunten over sommige goede doelen, en ging er vervolgens op door alsof dit voor alle goede doelen betrof. Dat is natuurlijk gemakkelijk punten scoren.
Als laatste bemerkte ik af en toe nogal wat cynisme. Zo van: jongens, houd eens op met denken dat we de wereld kunnen veranderen, want dat kunnen we niet. Op zich kan ik me die gedachte goed voorstellen, temeer omdat ik zelf ook niet denk dat we als mensen echt in staat zijn een goede wereld te creëren. Jammer vind ik het wel; ook een klein stukje 'de wereld verbeteren' is waardevol.
Reactie Jillis: Klopt, soms kunnen mijn stukjes ongenuanceerd klinken. Deels omdat je maar een paar woorden hebt om je mening te formuleren; dat maakt nuanceren lastig. Verder vind ik het zeker ook leuk om de discussie aan te wakkeren door mijn mening wat scherper te formuleren.  En ja, ik ben vaak nogal cynisch als het gaat om idealistische praat. Dat is eerder reëel denken, dan cynisch. Zelf lijk je dit echter ook te vinden, dus dan zijn we het toch nog eens.