Nieuws - 9 september 2015

De kamernood is voorbij

tekst:
Albert Sikkema

De kamernood in Wageningen is voorlopig voorbij. Sterker nog: kamerverhuurder Idealis vreest een klein overschot aan studentenkamers in Wageningen in de komende twee jaar.

<foto: enkele jaren geleden plaatste de universiteit nog tijdelijke containerwoningen om de woningnood te verkleinen>

Vorig najaar was het flink schrikken bij studentenhuisvester Idealis. Na jaren van forse studentengroei en kamertekorten in Wageningen meldde de universiteit opeens dat er 150 kamers voor internationale studenten leeg stonden. Geen nood, dachten Idealis en universiteit: we verhuren die kamers gewoon aan Nederlandse studenten die nog op de wachtlijst staan. Maar uiteindelijk maakten maar vijftig Nederlandse studenten gebruik van dat aanbod – honderd kamers bleven leegstaan. ‘De kamernood bleek niet erg groot’, constateert Idealis-directeur Sylvie Deenen.

In een tussentijdse update van de Wageningse kamermarkt in oktober 2014 spreken Idealis, Wageningen UR en de gemeente Wageningen van ‘sterk gewijzigde omstandigheden’ en voorspellen ze een overschot van zo’n 500 kamers in de komende twee a drie jaar. Daar zijn argumenten voor, zegt Deenen. Ten eerste is, om de kamernood te ledigen, het aanbod fors toegenomen. Het complexen Bellostraat en Javastraat van Idealis en de studentenkamers in het Computechnion van de universiteit leveren dit jaar 400 extra kamers op. Dat aantal verdubbelt als volgend jaar Campus Plaza wordt opgeleverd.

Terwijl het aanbod groeit, vlakt de groeiende vraag naar kamers af. Het aantal eerstejaars groeide vorig jaar met 1,5 procent en dit jaar met 7 procent, tegen meer dan 15 procent de jaren daarvoor. Daar komt nog eens bij dat er de komende jaren ruim driehonderd studenten uit Wageningen vertrekken door de verhuizing van Van Hall Larenstein naar Velp.

Toch groeit het aantal Wageningse studenten door tot boven de tienduizend en blijven de meeste eerstejaars een kamer zoeken in Wageningen, ondanks het einde van de studiefinanciering. Daarom blijft de vraag naar kamers groeien en krijgt Idealis geen signalen van toenemende leegstand. Er staan momenteel geen kamers voor buitenlandse studenten leeg en de wachtlijst van studenten die actief een kamer zoeken bij Idealis, was afgelopen maand even groot als vorig jaar: zo’n 900.

Lees meer over de kamermarkt in Resource magazine.