Nieuws - 1 januari 1970

‘De grond van duurzaamheid ben je zelf’

Boven het groen van de binnentuin van Alterra pleitte Irene van Lippe-Biesterfeld afgelopen donderdag voor meer verbondenheid van de mens met de natuur. 'Onze natuurbelevingswereld is verschrompeld.'

Op rustige toon, niet bang om stiltes te laten vallen, doet Van Lippe-Biesterfeld haar verhaal. Haar kleding en accent zijn van een onberispelijkheid die een koninklijke afkomst verraadt. Toch verkondigt ze een boodschap die je eerder zou verwachten van geitenwollensokkentypes: de mens moet meer aandacht schenken aan de natuur.
In haar lezing belicht ze op quasi-analytische wijze hoe de mens is vervreemd van de natuur en dat bewustwording van onze rol binnen de natuur volgens haar de manier is om de verbondenheid te herstellen. 'Elke soort heeft een onvervangbare rol in het web of life. Wat of wie we zijn heeft daarom consequenties voor alles’, aldus Van Lippe. De mens maakt dus deel uit van de natuur en heeft daarmee een grote verantwoordelijkheid voor het instandhouden ervan. Die rol wordt nog eens verbijzonderd door het feit dat mensen kunnen denken. Van Lippe: 'Wij mensen weten wat we kapot maken. Wij zijn ons daarvan bewust. Dat geeft ons een speciale plek'.
De mens kan die verantwoordelijkheid nemen door bewust aandacht te hebben voor de natuur, zo stelt ze. Door ‘te streven naar verbondenheid en weer een heel mens te worden.’ De aanwezige studenten roept ze dan ook op zich te verbinden met de natuur en verstand en gevoel te laten samengaan. ‘Duurzaamheid betekent ook helder en eerlijk zijn naar jezelf. Want de grond van duurzaamheid ben je zelf.’
De oproep tot herbezinning is binnen de academische gemeenschap niet aan dovemansoren gericht, getuige de meer dan honderd bezoekers die aandachtig naar het verhaal luisteren. / JH