Organisatie - 2 november 2006

De gemiste kansen van Resource

Na acht weken Resource is het tijd om de balans op te maken. Hoofdredacteur Korné Versluis beloofde ons een geloofwaardig blad, met weliswaar minder nieuws maar meer ruimte voor achtergronden en ongezouten meningen. Een kritische analyse wijst uit dat er weinig van de beloftes terecht is gekomen.
We hebben acht Resources doorgeplozen op zoek naar nieuws- en achtergrondberichten die enigszins kritisch reflecteren op gebeurtenissen in Wageningen UR. We vonden er tien. In een willekeurige selectie van acht Wb’s vonden we er meer dan twee keer zoveel.
Het enige kritische wat we in Resource één kunnen vinden is een kantlijnberichtje op de Engelstalige pagina’s over een gebrek aan kamers. Het berichtje is te kort en zou een betere plaats verdienen. In de tweede Resource staat een redelijk interview over de mislukkende integratie tussen hbo en universiteit. Dat smaakt naar meer, maar dat krijgen we niet.
In de derde Resource heeft de redactie eindelijk ontdekt dat de chipknip voor problemen zorgt. Helaas vergeet de toch ervaren Versluis te vragen of het niet in strijd is met Wageningen UR’s internationale ambities om buitenlandse gasten twintig procent meer te vragen voor hun kopje koffie.
In Resource vier is het enige noemenswaardige nieuwsbericht te vinden op pagina 3. Een vertaling staat in de kantlijn van de Engelstalige pagina. Dr. Tjeerdjan Stomph zegt in het bericht dat de PhD-constructie niet geschikt is om ontwikkelingsgericht onderzoek te doen. Enige navraag leert dat dit een breedgedragen standpunt is. Helaas mist Resource de kans om Stomphs uitlatingen te koppelen aan het kale nieuwsberichtje uit Resource 1 waarin staat dat er vijf miljoen extra naar ontwikkelingsgericht onderzoek gaat.
Dan vinden we in nummer vijf nog een redelijk gedurfd stukje over de kwakzalversprijs voor een Wagenings onderzoek. In Resource zes vinden we een aardig nieuwsbericht over de onafhankelijkheid van het onderzoek en meldt rector Martin Kropff dat hij vrouwelijke hoogleraren geen bonus wil geven. Heel aardig, maar wat zouden de weinige vrouwelijke hoogleraren in Wageningen daarvan denken? Wederom een gemiste kans.
In Resource zeven vinden we dan een alleraardigst stukje over een actie tegen de chipknip-koffie en een aardig nieuwtje over de nieuwe evaluatie van vakken via internet. In Resource acht krijgt Tijs Breukink dan volop de ruimte te vertellen hoe geweldig de nieuwbouw wel niet gaat. Meningen van anderen komen wel aan bod op de opiniepagina, maar het zou veel beter zijn die te verwerken in een degelijk achtergrondstuk. Op de Engelstalige pagina van Resource acht staat dan de zouteloos weergeven mening van de Raad van Bestuur over de invoering van de chipknip. Kritische vragen lijken daarbij niet gesteld te zijn.
Acht weken Resource lijken acht weken van gemiste kansen. De redactie heeft haar beloftes niet waar kunnen maken. Waarom is er in acht weken geen enkel achtergrondstuk over onderwijs verschenen; toch een van de kernactiviteiten van Wageningen UR? We lezen niets over wat er leeft in academisch Wageningen. Waar winden de duizenden studenten en werknemers zich over op?
De redactie wijdt daarnaast het liefst uit over wereldse zaken die weinig met Wageningen van doen hebben. De achterpagina is even zouteloos geworden als de rest en met het afscheid van Loet hebben de stripjes ook geen enkele inhoud meer.
Het moet voor een ervaren en gekwalificeerde redactie als die van de Resource moeilijk zijn om acht weken lang een dergelijke wanprestatie neer te zetten. Keer op keer die kritische vraag niet stellen; nieuws wat je in de wandelgangen opvangt niet plaatsen; of als je het plaatst het verstoppen. Dit kan niet het werk zijn van een onafhankelijke redactie!

Gertjan Becx, student Ontwikkelingseconomie en studentondernemer, ir. Joep van den Broek, werknemer LNV en Wageningen watcher, ir. Dirk van Apeldoorn, aio Bodemkunde en lid van diverse visitatiecommissies