Organisatie - 31 augustus 2006

De gemene professor en de getergde student

Als student Josif Lulev in januari 1960 een kogel afvuurt op de hoogleraar Cornelia Reinders-Gouwentak, is het voor De Telegraaf een uitgemaakte zaak. Lulev, 33 jaar en een Bulgaarse vluchteling, is door de hoogleraar ‘tot het uiterste getergd’. De verslaggever spreekt met anonieme Wageningers. Zij keuren de daad van Lulev af, maar kunnen hem wel begrijpen.

Reinders-Gouwentak is een fenomeen. In een tijdvak dat vrouwen bijna alle mogelijkheden tot maatschappelijke carrière ontzegt, schopt zij het tot hoogleraar Plantkunde. Bestuurders, collega’s en studenten sidderen voor haar. Sommige studenten slagen nooit bij haar, hoe hard ze ook hun best doen, melden bronnen van De Telegraaf. De studenten hadden kennelijk ooit een slechte indruk op de hoogleraar gemaakt, en die nooit meer kunnen wegnemen.
Zo ook Josif Lulev. De Bulgaar mag geen examen bij Reinders-Gouwentak doen. Daarmee ontneemt ze Lulev, die moet slagen voor Plantkunde om zijn studie af te maken, de kans om zijn bul te halen, schrijft Jan van der Haar. De historicus publiceert in de jaren negentig een diepgravend drieluik over de historie van de Wageningse universiteit.
‘U kunt beter in uw eigen land afstuderen’, zegt de hoogleraar in 1959 tegen de student, die al sinds 1956 colleges bij haar volgt. ‘Hier zal het nooit iets worden.’ Volgens De Telegraaf zegt Reinders-Gouwentak ook dat ze het Universitaire Asielfonds, dat Lulevs studie betaalt, heeft geadviseerd om zijn uitkering stop te zetten. Het is zonde van het geld, vindt ze. Als ze is uitgesproken, laat de hoogleraar de geëmotioneerde Lulev door haar assistenten het gebouw uitzetten.
Vroeg in het nieuwe jaar van 1960, als Cornelia Reinders-Gouwentak en haar echtgenoot hebben gegeten bij De Wereld en teruglopen naar huis, wacht Josif Lulev het echtpaar op. De student heeft een revolver bij zich. Er ontstaat een woordenwisseling, schrijft De Waarheid in een uitgesproken pro-Gouwentakartikel. De partijkrant van de Communistische Partij Nederland heeft geen hoge dunk van mensen die weglopen uit een communistisch arbeidersparadijs.
Tijdens de ruzie schiet Lulev de hoogleraar door haar schouder. Zij verweert zich met haar paraplu, en valt de student aan. Lulevs tweede kogel mist, de derde raakt hem in zijn been. Het echtpaar vlucht weg, Lulev verstopt zijn revolver in de struiken en gaat naar zijn flat, waar hij enkele uren later wordt gearresteerd.
De student krijgt een celstraf van elf maanden. Als hij vrijkomt, vertrekt hij naar het Duitse Freiburg, waar hij in 1964 doet wat Cornelia Reinders-Gouwentak voor onmogelijk houdt. Hij studeert af in de bosbouw, en promoveert daar vijf jaar later.
Over Reinders-Gouwentak worden in 1966 trouwens Kamervragen gesteld, maar dat is een andere oude koe.