Nieuws - 1 januari 1970

De frisse blik van een nieuwkomer

Ze is een nieuwe medewerker die onderzoek doet naar nieuwe medewerkers. De vraag die ze wil beantwoorden: hoe houd je de ‘frisse blik’ zo lang mogelijk in stand?

Janneke Buur werkt sinds kort bij de sectie Communicatiewetenschap. Ze doet onderzoek naar frisse blikken. Dat wil zeggen dat ze nieuwe medewerkers bij verschillende ministeries ondervraagt over hun ervaringen op hun nieuwe werkplek. Ze kijkt of deze mensen met een frisse blik aankijken tegen het werk. En vraagt zich af of hoe lang die blik fris blijft. Want als nieuwe mensen zich aanpassen aan de organisatiecultuur, verdwijnt vaak ook hun frisse blik.
De ministeries waar ze onderzoek doet – die van Binnenlandse zaken, Economische zaken en LNV – proberen al zoveel mogelijk mensen van buiten de ambtenarij aan te trekken. Ze hopen op die manier nieuwe gezichtspunten op de inhoud en de manier van werken te krijgen. Toch blijken mensen die bij ministeries werken vaak al eerder een baan binnen de overheid gehad te hebben. Frisse blikken vanuit het bedrijfsleven zijn dus zeldzaam.
Janneke Buur is nog niet klaar met haar onderzoek, maar een eerste resultaat is dat nieuwe medewerkers makkelijker inhoudelijk iets nieuws kunnen inbrengen dan organisatorisch. De structuur waarin mensen werken blijkt niet zo makkelijk te veranderen, omdat initiatieven vaak vastlopen in bestaande structuren en hiërarchie. En nieuwe medewerkers hebben nog te weinig standing om daar verandering in te brengen. Bij het landbouwministerie, zegt Buur, wordt wel actief geworven onder bedrijfsmatig denkende mensen, in de hoop dat daardoor de organisatiecultuur bedrijfsmatiger wordt.
En hoe fris is de blik van Janneke Buur zelf? ‘Ik heb aan de Vrije Universiteit gestudeerd en heb drie jaar gewerkt bij een bedrijf dat werkt voor ministeries. Ik red me wel als nieuwkomer in de wetenschap. De manier waarop ik dit onderzoek aanpak is denk ik wel interessant voor anderen hier.’ / JT