Nieuws - 7 december 2006

De consument als risico

Vooruitlopend op een toekomstige onderzoeksagenda schreef dr. Gé Backus van het LEI een kort overzicht van de belangrijkste risico’s waar de Nederlandse landbouw mee te maken zal krijgen. Bovenaan de lijst staan dierziektes, maar ook wispelturige consumenten en beleidsmakers vormen een risico.

Backus en collega Horsager vroegen deskundigen uit de agribusiness naar de belangrijkste risico’s in de Nederlandse landbouw. Opdrachtgever was de stichting Agro Keten Kennis.
Consumenten staan hoog op de lijst omdat productieketens steeds meer worden gestuurd door de vraag. Zij kunnen andere percepties hebben van risico’s van voedsel dan de producenten. Als producenten daar geen kijk op houden, kan de vraag ineens onverwacht kelderen.
Een ander belangrijk risico zit volgens de experts in het beleid. Verandering in de ondersteuning van boeren door een ander landbouwbeleid is een risico. Maar ook aansprakelijkheid kan volgens het LEI in toenemende mate een risico vormen. Bijvoorbeeld door strenger beleid voor micro-organismen in voedsel. Worden er micro-organismen gevonden, dan kunnen er claims volgen.