Nieuws - 26 september 2016

De campus is formeel af

De nieuwbouw van de campus is klaar. Met de officiële ‘onthulling’ van het kunstwerk aan de Bornsesteeg werd dat feit vanmiddag gemarkeerd.

Campus Plaza wordt binnenkort officieel geopend. De ontsluiting van de campus via de Bornsesteeg moet dit najaar nog zijn beslag krijgen. En er zal ook best hier en daar nog wel een bouwwerk bij komen op de bedrijvenstrip tussen Friesland Campina en Plus Ultra. Maar het Strategisch Nieuwbouw Plan waarmee in 2002 de ontwikkeling van de campus werd ingezet, is formeel afgerond.

En daarmee is de campus dus klaar. Voor de betrokkenen was dat vanmiddag aanleiding om dat formele moment te vieren. Plaats van handeling: een weiland langs de Bornsesteeg, de noordelijke entree tot de campus. Nu is die weg nog sluiproute voor filemijders op de Mansholtlaan, straks is het de noordelijke ontsluiting. Op deze plek, schuin tegenover de entree naar Unifarm, staat sinds deze zomer het kunstwerk ‘portalen’ van Tim Hoving.

Het kunstwerk is niet nieuw, en stond tot voor kort bij de entree van De Dreijen aan de Generaal Foulkesweg. ‘Het symboliseert het venster van de wereld op de campus, en andersom, van de campus op de wereld’, lichtte Tijs Breukink (Raad van Bestuur) toe. Het zeven meter hoge stalen werk heeft een nieuwe plek gekregen . ‘En het staat niet toevallig op deze plek, één van de nieuwe entrees naar de campus.’

Die laatste toevoeging van Breukink had onbedoeld iets ongemakkelijks richting de ook aanwezige wethouder verkeer Han ter Maat. Een groot deel van de gemeenteraad is ongelukkig met de noordelijke ontsluiting van de campus. Voor de zomer ging de raad tandenknarsend akkoord, onder de voorwaarde dat de ontsluiting over een paar jaar nog eens goed tegen het licht wordt gehouden, als de verbeteringen aan de Mansholtlaan zijn afgerond.