Organisatie - 1 januari 1970

De Wilde internationaal bewonderd

De eindsprint in de verkiezing van de Grootste Wageninger werd met overtuiging gewonnen door de wijlen entomoloog professor Jan de Wilde. Er werd vanuit zeer diverse kringen, vooral van buiten Wageningen, op hem gestemd. Zijn fans eren hem vanwege zijn vakmanschap, maar vooral vanwege zijn persoonlijkheid, zijn enthousiasme en zijn toewijding.

Entomoloog prof. Jan de Wilde (1916-1983) was de oprichter van de leerstoelgroep Entomologie in Wageningen. Zijn lab werd heel bekend en hijzelf ook. Hij stond aan de wieg van de inzet van natuurlijke vijanden als sluipwespen en roofmijten tegen plagen in kassen en boomgaarden. Toen het boek Silent Spring in 1962 verscheen, telde de Werkgroep Harmonische Bestrijding van Plagen al rond de dertig medewerkers. De Wilde was een van de stimulerende leden daarvan.
Hoogleraar Entomologie prof. Marcel Dicke, die De Wilde nomineerde, reageert verheugd: ‘Hartstikke leuk. Ik heb hem met veel enthousiasme genomineerd en vind dat hij zeer terecht heeft gewonnen. Hij heeft niet alleen de basis gelegd voor de leerstoelgroep Entomologie en de opleiding Biologie, ook heeft hij in de jaren vijftig de internationalisering van Wageningen op gang gebracht. Hij ging toen al naar China. Met diezelfde groep in China hebben wij nog steeds een goede samenwerking.’
De allereerste stem voor De Wilde kwam van dr Aad Vijverberg, voorzitter van Artemis, de belangenvereniging van leveranciers van biologische plaagbestrijders. Hij beschrijft hem als een zeer enthousiast docent. ‘In 1955 kwam ik aan in Wageningen en koos als hoofdvak Entomologie. De Wilde heeft me zijn enthousiasme voor het vak nooit beter gedemonstreerd dan bij een bezoek aan een promovendus in Ivoorkust. Nog voor hij de gastvrouw een hand had gegeven, stond hij al op een stoel om een insect te bekijken. En het bijenpracticum deden we bij huize De Wilde in de achtertuin. Mevrouw De Wilde schonk thee terwijl haar man demonstreerde hoe je met bijen moest omgaan. Ook een mierenpracticum herinner ik mij. Vierentwintig uur met De Wilde in the middle of nowhere een mierennest observeren betekende hard werken. Vaak ging hij zaterdagsmorgens met studenten op excursie langs de talrijke verwaarloosde Wageningse boomgaarden en vertelde over de beesten die je wel en niet in zo’n boomgaard kon vinden.’
De Wilde was vader van zes dochters en twee zonen en binnen de familie is flink gelobbyd. Zelfs vanuit Japan en Italië kwamen stemmen, aldus enkele van zijn dochters, die zich uiteraard ook niet onbetuigd lieten. Dochter Myrthe de Wilde, die gedurende twaalf jaar in Wageningen secretaresse was van prof. Pim Kooy van Agrarische geschiedenis, kreeg veel reacties van mensen die haar vader hebben gekend. ‘De hele wereld kwam bij ons thuis. Hij was vaak weg, maar als hij thuis was hield hij ervan om lekker voor ons te koken en te bakken. Zo’n man was hij ook. Als hij zag dat wij lekker aan het eten waren, ging hij doodvermoeid om halftien naar bed. Ja, ik mis hem nog altijd.’
Een van de stemmers uit Japan was prof. Makio Takeda, Hoogleraar Entomologie aan de universiteit van Kobe. Hij werkte begin jaren tachtig voor De Wilde in Wageningen. Hij verklaarde via de mail aan het Wb onder meer: ‘Als insectenfysioloog aarzel ik niet om hem te benoemen als grondlegger van de insectenfysiologie. Hij was altijd erg vriendelijk en gastvrij tegenover buitenlanders zoals ik, en velen van ons waarderen hem alleen daarom al. Hij heeft een grote hoeveelheid Japanse vrienden. Als hoogleraar denk ik altijd aan hem als ik mijn studenten lesgeef.’
Lydia Wubbenhorst