Nieuws - 12 maart 2020

De Medezeggenschap: what’s in it for me?

tekst:
Albert Sikkema

In een serie van vier afleveringen praat Resource met leden van de medezeggenschap van WUR. Tot 22 april kunnen belangstellenden zich kandidaat stellen. De verkiezingen zijn van 2 tot 10 juni 2020.

Deel 2: Julia Diederen, docent bij Levensmiddelenchemie. ‘De tijd die het kostte, viel enorm mee’

Net als veel andere Wageningse wetenschappers wil Julia Diederen zich niet verkiesbaar stellen voor de komende WUR Council. ‘Ik kom nu al om in het werk. Ik zit bijvoorbeeld in de opleidingscommissie van Food Technology. Dat zou ik dan moeten opzeggen en dat ga ik niet doen.’ Toch was ze het afgelopen jaar ‘buitenlid’ van de WUR Council in de commissie voor het evalueren van het Extended Daytime Schedule.
‘Ik zit in een commissie van drie docenten en drie studenten die de evaluatie van het nieuwe lesrooster controleert. De evaluatie is vorig academisch jaar uitgevoerd door Education & Student Affairs (ESA). De tijd die het me kostte, viel enorm mee. Ik heb in totaal zo’n acht keer overlegd, het heeft me hooguit twee uurtjes per maand gekost. Ik hoefde niets te organiseren, ik kon gewoon aanschuiven. We kregen gegevens van ESA, stelden daar kritische vragen over en gaven suggesties.’

Onderwijsevaluaties

‘Ik heb geleerd hoe WUR organisatorisch in elkaar zit. Omgekeerd heb ik discussies onder docenten over het lesrooster kunnen inbrengen in de commissie. En ik heb de enquête van ESA aan de docenten helpen verbeteren, want ik heb voor onderwijsevaluaties vaker enquêtes gemaakt en weet hoe je vragen kunt stellen.
Zou ik het nog eens doen? Waarom niet? Ik denk dat de ondernemingsraden vaker personeelsleden kunnen vragen om een tijdje mee te denken. Zo betrek je meer mensen bij de medezeggenschap.’

Lees ook: