Nieuws - 1 januari 1970

De Leeuwenborch houdt haar bibliotheek

De bibliotheek van De Leeuwenborch, het gebouw van het departement Maatschappijwetenschappen in Wageningen, verhuist definitief niet naar het nieuwe Forumgebouw op De Born. Dat heeft de raad van bestuur vorige week donderdag besloten. De kostenbesparing zou niet opwegen tegen de nadelen voor de vaste klanten van de gammabibliotheek.

De sociologen en economen van De Leeuwenborch kunnen opgelucht ademhalen, zij hoeven ook in de toekomst niet op de fiets te stappen om bibliotheekboeken te kunnen inzien. Ook bibliothecaris dr Dick van Zaane is tevreden. ,,Het was echt schoenlepelwerk geworden. Iedereen had maximaal moeten inschikken en dan zou het nog ten kosten gaan van de functionaliteit van de gammabibliotheek. Maatschappijwetenschappers maken veel meer gebruik van boeken en het is handig als je die direct beschikbaar hebt en ze niet eerst hoeft op te vragen. Verhuizing naar het Forumgebouw betekent dat men ruimtelijk gescheiden zou raken van de bibliotheek, want je bent toch altijd even onderweg. Bovendien is nu duidelijk geworden dat het schoenlepelmodel financieel geen zoden aan de dijk zet. Iedereen is vooral blij dat het besluit snel genomen is, want de planning is al krap’’, aldus Van Zaane.
In de oorspronkelijke plannen was er ook al vanuit gegaan dat de Leeuwenborchbibliotheek niet zou verhuizen. Dat er opnieuw een haalbaarheidsstudie is uitgevoerd, is vooral gedaan om te kijken of het door maximale inschikken mogelijk was kosten te besparen. In totaal moest hiervoor duizend vierkante meter ingeleverd worden, wat met name ten koste zou gaan van de fietsenstalling, de restauratieve voorzieningen en de ruimte voor studieverenigingen in het Forumgebouw.
De Leeuwenborchbibliotheek vraagt volgens Van Zaane relatief veel ruimte omdat er veel boeken in open opstelling staan. ,,Gammawetenschappers gebruiken meer boeken naast elkaar. Bij bèta’s staat alles bij wijze van spreke in het laatste boek. Bovendien maken zij veel meer gebruik van artikelen, informatie in kleine porties die tegenwoordig vaak elektronisch beschikbaar zijn. Een heel boek digitaal bekijken is gewoon een ramp’’. | G.v.M.