Nieuws - 27 juni 2002

De Grote Universiteitsbladenquiz

De Grote Universiteitsbladenquiz

De uitslag

De redactie van Wb heeft twaalf inzendingen gekregen voor de universiteitsbladenquiz. De vier beste inzenders hadden allen zeven fout. Het waren Sofieke Klamer, Kees-Jan van Groenigen, Walter Brand en Arnaud Timmer. De redactie zal in overleg met de winnaars bepalen wie er namens Wageningen Universiteit afgevaardigd zal worden naar de landelijke competitie.

De antwoorden

1 d) aanvankelijk nadelige effecten maar na verloop van tijd neutrale tot voordelige effecten voor het BBP.

2 c) de door de arts voorgestelde therapie is gebaseerd op de uitkomst van een meta-analyse van gerandomiseerd klinisch onderzoek.

3 c) Malinowski deed tijdens de Eerste Wereldoorlog onderzoek op de Trobriand eilanden bij Nieuw Guinea, en verwoordde zijn 'nieuwe' wetenschappelijke methode in de inleiding van zijn boek Argonauts of the Western Pacific (1922).

4 c) de twee atomen moeten met dezelfde frequentie trillen omdat anders het zwaartepunt zich verplaatst. De trilling is vrijwel geheel op het H-atoom gelokaliseerd omdat het veel zwaardere Cl-atoom nauwelijks in beweging is te krijgen. Vervanging van het H-atoom door (het tweemaal zwaardere) D-atoom heeft derhalve een grote invloed ook al neemt de totale massa van het molecuul nauwelijks toe.

5 c) komt niet van Nietzsche. Die komt namelijk uit de Tractatus van Ludwig Wittgenstein.

6 b) een aspirant-wethouder niet bij de gemeenteraadsverkiezingen op een kandidatenlijst hoeft te staan.

7 a) nee, want wat Wittgenstein het taalspel van de walvissen noemt heeft een ander geheel van spelregels dan het taalspel dat mensen spelen.

8 b) tweelingen delen zowel genomisch als mitochondriaal DNA.

9 c) J. Rousseau.

10 d) euthanasie is nog steeds een strafbaar feit, maar wanneer een arts volgens bepaalde regels handelt kan hij niet gestraft worden.

11 b) hangt niet systematisch samen met diens arbeidsprestatie.

12 c) there has been said quite a lot about the salary; omdat het 'echte' subject, namelijk 'quite a lot', onmiddellijk na het hulpwerkwoord 'has been' moet komen.

13 a) Theseus en de Minotaurus.

14 b) ca. 100 meter.

15 b) 70%. De reden is dat je deze energieconversie als een Carnot-proces kunt zien, waarbij de ene vorm van energie wordt omgezet in de andere. Carnot heeft aangetoond dat de maximale effici?ntie van zo'n proces (1-T/Ts) is waarbij T de temperatuur van het blad is en Ts de temperatuur van de energiebron (in dit geval het zonlicht). Wel, T=300 K, wat is de temperatuur van de bron? Je zou zeggen de zon heeft een temperatuur van 6000 K, maar als je naar de gemiddelde spectrale verdeling van het zonlicht op aarde kijkt, lijkt dat meer op een stralingsbron van zo'n 1000 K. Daarom maximaal 70%. In werkelijkheid is de effici?ntie veel lager (op z'n best een paar procent) vanwege allerlei extra verliezen.

16 b) de Italiaanse Socialistische Partij. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een eenvoudige weet-vraag, maar ook wie niet weet dat Mussolini zijn politieke loopbaan als socialist is begonnen, en hoofdredacteur is geweest van het socialistische partijdagblad 'Avanti!', kan, op grond van een bredere kennis van de geschiedenis, het goede antwoord afleiden. Het fascisme stamt als politiek verschijnsel van (onmiddellijk) na de Eerste Wereldoorlog, en communistische partijen dateren van na de Russische oktober-revolutie van 1917.

17 c) een gemeenschappelijke evolutionaire oorsprong hebbend.

18 b) Augustinus.

19 b) de Franse taal te codificeren.

20 d) 350 kPa. Ademhalen is alleen mogelijk als de druk van de lucht in de long ongeveer even hoog is als de druk aan de buitenzijde van de borstkas. Op het land is de druk op de borstkas ongeveer 1 atmosfeer (=vrijwel gelijk aan 100 kilo Pascal, de eenheid van druk). Dus zal daar de druk van de lucht in de long ook ongeveer 1 atmosfeer of 100 kPa zijn. Op een diepte van 25 meter heerst een druk van 3,5 atmosfeer (1 atmosfeer vanwege de luchtdruk plus 2,5 atmosfeer ten gevolge van een waterkolom boven de duiker van 25 meter) wat overeenkomt met 350 kPa.