Nieuws - 1 januari 1970

Database moet onderwijs transparant maken

Database moet onderwijs transparant maken

Database moet onderwijs transparant maken


Om inzicht te krijgen in de activiteiten van leerstoelgroepen,
departementen en onderwijsinstituten ontwikkelt de universiteit een
speciale onderwijsdatabase. Met deze database kan de onderwijsvraag van
studenten in het eerstvolgende studiejaar berekend worden. Docenten kunnen
het aantal toekomstige studenten schatten en daarmee de omvang van het
budget dat ze kunnen verwachten.
,,De database geeft aan wat de studentenaantallen en de rekenregels van de
commissie Brascamp betekenen voor de verdeling van financiële middelen.
Niets meer en niets minder'', zegt ir Henk Vegter van Onderwijs en
studentenaangelegenheden. Vegter werkte mee aan de ontwikkeling van de
database en is enthousiast over de mogelijkheden. Doordat de
onderwijsgegevens in de database gekoppeld zijn aan registratiegegevens van
studenten kunnen alle betrokken partijen via één systeem inzicht krijgen in
de actuele toestand van het onderwijs.
Als de database goed werkt, weten leerstoelgroepen en onderwijsinstuten in
de toekomst op hoeveel studenten ze kunnen rekenen. Ook kunnen ze trends
onder studenten bij andere groepen bijhouden. Vegter denkt dat zij hierdoor
beter kunnen inspelen op de vraag van studenten en eerder geneigd zullen
zijn om samen te werken.
Doordat departementen en onderwijsinstituten in het verleden eigen
bestanden bijhielden bestond er geen goed totaaloverzicht. | L.M.