Nieuws - 22 februari 2018

‘Data zijn als losse noten op een vel papier’

tekst:
Kenneth van Zijl

Voor de zekerheid las Lucie Vermeulen vorige week haar dissertatie nog één keer door. Ze wilde op de grote dag niet verrast worden door een vraag en met haar mond vol tanden staan. Tussen de bedrijven door reflecteerde ze op haar zevende stelling, waarin ze verwijst naar haar grote passie.

11-stelling Lucie_Vermeulen.jpg

Lucie Vermeulen is op 16 februari 2018 gepromoveerd op een onderzoek naar de verspreiding van de parasiet Cryptosporidium in rivieren wereldwijd.

Stelling: Research should be approached like music, recognizing that a symphony is more than the sum of the parts.

Cryptosporidium is een parasiet die zich ophoudt in poep van mens en dier en voorkomt in rivieren wereldwijd. Helaas heb ik voor mijn onderzoek niet gereisd, maar heb ik de al bestaande datasets verwerkt tot een model dat de verspreiding van de parasiet kan voorspellen en hiermee iets kan zeggen over de waterkwaliteit nu en in de toekomst.

Ik ben de afgelopen vier jaar behoorlijk solistisch bezig geweest. Onderzoek doen is leuk, maar muziek is mijn hele leven al erg belangrijk voor mij. Ik zat vijf jaar bij het studentenorkest De Ontzetting. Dat is eigenlijk wel het leukste dat ik in Wageningen gedaan heb. Ik speelde trompet en was zelfs een jaar voorzitter. Nu zing ik in een vocaal damesgroepje La Bomba. We kennen elkaar van De Ontzetting en het logo van dat orkest is een bom, zodoende.

Als je muziek maakt met een groep, kent iedereen zijn partij, maar dat betekent niet dat het een geheel is. Je hebt de samenklank, de harmonie, de intonatie, de rol van de noten in het geheel. Al die elementen samen maken van noten muziek. Als je wetenschap bedrijft, werkt het eigenlijk precies zo. Je bedenkt een onderzoeksopzet, je verzamelt data en metingen. Maar dan heb je nog niets. Al je data zijn als een partituur, een losse hoeveelheid noten op een vel papier. Pas als je uit de brei aan gegevens een verband gaat ontwaren, wordt het geheel groter dan de afzonderlijke onderdelen.’