Nieuws - 3 november 2009

Darwin meets Calvijn

De Vereniging van Gereformeerde Studenten te Wageningen organiseerde maandagavond een debat over schepping en evolutie. Enkele tientallen studenten kwamen bijeen.

evolution.jpg
Het is het jaar van Darwin, dat zal inmiddels niemand ontgaan zijn. Maar het is ook het jaar van de theoloog Calvijn, die vijfhonderd jaar geleden geboren werd. Zo op het eerste gezicht twee totaal verschillende mensen uit werelden die mijlenver uit elkaar lijken te staan. Maar het is ook een beetje het jaar van de Vereniging Gereformeerde Studenten te Wageningen (VGSW). De vereniging viert dit jaar haar negende lustrum. En niet geheel toevallig organiseerde de VGSW maandagavond een debat over religie en wetenschap, met als titel Evolution - powered bij God?!. Tijdens de avond ontvouwde Palmyre Oomen, bioloog, theoloog, filosoof en bijzonder hoogleraar aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen, haar theorie waarin schepping en evolutie samenkomen. Met God die het mogelijk maakt dat organismen zich ontwikkelen, evolueren. Darwin meets Calvijn.
Bijbel
Een dikke veertig man - studenten maar ook een handjevol docenten - is op het debat in Forum af gekomen. Sommigen hebben hun bijbel meegenomen. Anderen zijn wat minder thuis in de wereld van de gereformeerden. Zoals de eerstejaars biologiestudent Annelien. Nieuwsgierig geworden door de versierde ‘grijze boom' bij de ingang van Forum, gaat ze wat aarzelend zitten achterin de collegezaal. ‘Ik geloof in God en ik studeer biologie. Als het ontstaan van het leven aan de orde komt in mijn studie, wil ik een antwoord hebben', verklaart ze. Bij het scheppingsverhaal zoals het in de bijbel staat, heeft ze zo haar twijfels. ‘Maar voor mijn geloof doet het er niet toe of God de wereld nu in zeven dagen, of zeven jaar, of zeven miljoen jaar heeft geschapen.'
Kroeg
Een jongen geeft toe dat zijn geloof om zeep wordt geholpen op het moment dat iets wetenschappelijk verklaard wordt. Zolang hij niet gehinderd wordt door kennis, gelooft hij in God. Maar daar blijft, dankzij de wetenschap, steeds minder van over. Anderen houden juist vast aan het klassieke scheppingsverhaal. Omdat het zo in de bijbel staat. Of omdat ze vinden dat de mens in de theorie van Oomen op gelijke voet wordt gesteld met dieren en andere organismen. Het debat wordt voortgezet in de kroeg. Want aan zijn natuurlijke habitat is de gemiddelde student toch nét even beter aangepast dan aan de collegezaal. Dankzij de evolutie. Of dankzij God. Dat blijft de vraag. / Alice van Ginkel